525

(h)


KanaderJurin: Protupožarna zaštita spremnija nego ikada


OZALJ, Hrvatska je spremna za po?etak tzv. požarne sezone jer ?e osim profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u protupožarnu zaštitu od 1. lipnja biti uklju?eni i hrvatsko zrakoplovstvo i Hrvatska kopnena vojska, rekao je danas u Ozlju Mladen Jurin, glavni državni vatrogasni zapovjednik i na?elnik vatrogastva u
MUP-u.Razlog takvoj ocjeni je i to što je danas MUP-u u Ozlju predano 18 vatrogasnih vozila. Hrvatsko zrakoplovstvo ustupilo je ?etiri helikoptera, dva “air traktora”, za sada tri “canadaira”, a kad se popravi, pridružit ?e im se i ?etvrti (prošle godine ošte?en u Crnoj Gori), rekao je Jurin. Hrvatska kopnena vojska ustupa 500 pripadnika djelatnog sastava, iz kojeg su ?asnici u svibnju prošli osnovnu izobrazbu za gašenje šumskih požara. Po mišljenju glavnog zapovjednika Jurina protupožarna je zaštita spremnija nego prijašnjih godina, a od novosti izdvaja pokusni projekt zaštite otoka koji 15. lipnja po?inje na Kor?uli. Ondje ?e biti spremno 20 profesionalnih vatrogasaca da bi se utvrdilo nije li djelotvornije uspostaviti mrežu vatrogasaca, koja je spremna ugasiti mnogo manjih požara, umjesto da se na svaki požar dižu skupi “canadairi” i druga oprema i ljudstvo. “Naši otoci nemaju dovoljno mlada stanovništva, niti postoje?e zbog turizma može sve ostaviti i gasiti požare. Lokalni DVD-i nisu dostatni, nego treba uspostaviti vatrogasnu postrojbu za cijeli otok, smatra Jurin. Osim toga u samoj pripremi za požarnu sezonu poja?an je inspekcijski nadzor preventivnih priprema. S Hrvatskim centrom za razminiranje dogovoreno je da dubrova?ko podru?je ima prednost u razminiranju upravo kako bi se olakšao pristup mjestima mogu?ih požara.


Hina

(h)


KanaderJurin: Protupožarna zaštita spremnija nego ikada


OZALJ, Hrvatska je spremna za po?etak tzv. požarne sezone jer ?e osim profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u protupožarnu zaštitu od 1. lipnja biti uklju?eni i hrvatsko zrakoplovstvo i Hrvatska kopnena vojska, rekao je danas u Ozlju Mladen Jurin, glavni državni vatrogasni zapovjednik i na?elnik vatrogastva u
MUP-u.Razlog takvoj ocjeni je i to što je danas MUP-u u Ozlju predano 18 vatrogasnih vozila. Hrvatsko zrakoplovstvo ustupilo je ?etiri helikoptera, dva “air traktora”, za sada tri “canadaira”, a kad se popravi, pridružit ?e im se i ?etvrti (prošle godine ošte?en u Crnoj Gori), rekao je Jurin. Hrvatska kopnena vojska ustupa 500 pripadnika djelatnog sastava, iz kojeg su ?asnici u svibnju prošli osnovnu izobrazbu za gašenje šumskih požara. Po mišljenju glavnog zapovjednika Jurina protupožarna je zaštita spremnija nego prijašnjih godina, a od novosti izdvaja pokusni projekt zaštite otoka koji 15. lipnja po?inje na Kor?uli. Ondje ?e biti spremno 20 profesionalnih vatrogasaca da bi se utvrdilo nije li djelotvornije uspostaviti mrežu vatrogasaca, koja je spremna ugasiti mnogo manjih požara, umjesto da se na svaki požar dižu skupi “canadairi” i druga oprema i ljudstvo. “Naši otoci nemaju dovoljno mlada stanovništva, niti postoje?e zbog turizma može sve ostaviti i gasiti požare. Lokalni DVD-i nisu dostatni, nego treba uspostaviti vatrogasnu postrojbu za cijeli otok, smatra Jurin. Osim toga u samoj pripremi za požarnu sezonu poja?an je inspekcijski nadzor preventivnih priprema. S Hrvatskim centrom za razminiranje dogovoreno je da dubrova?ko podru?je ima prednost u razminiranju upravo kako bi se olakšao pristup mjestima mogu?ih požara.


Hina

Pošalji dalje: