526


Porinut IselmarU škveru porinut Iselmar !


Kor?ula – S navoza kor?ulanskog brodogradilišta Inkobrod, u subotu je porinut Iselmar, tre?i 82,5 metara dug višenamjenski brod-kontejner, kojeg su škverani doma?e Lede d.o.o. izgradili za nizozemskog naru?itelja, brodogradilište Peters iz Kempena. Na sve?anosti porinu?a, u subotu se okupilo nekoliko stotina gra?ana, gostiju, uzvanika, me?u njima i Geerf van Voorn, generalni direktor Petersa, Pier Meinderts, tehni?ki direktor i brodovlasnik Arend Jan Pozema. Obratio im se voditelj Lede ing. Sre?ko Marini Novogradnja 1002 tre?i je brod za našeg naru?itelja iz Nizozemske, a prvi iz serije od tri ugovorena broda. Aktivnosti na slijede?oj novogradnji 1003 iz iste serije Maxima ve? su poodmakle, a pristiže oprema i materijal za novu brodogradnju 1006 prema istome projektu. Nadamo se da ?e ovo porinu?e biti poticaj za još efikasniji rad i zapošljavanje mla?ih doma?ih kadrova, koji ?e nastaviti slavnu brodogra?evnu tradiciju Kor?ule -. Gradona?elnik Mirko Duhovi? svima je ?estitao novi uspjeh i dobre poslovne rezultate, zahvalivši se kor?ulanskim škveranima i koperantima na dobro obavljenome poslu, ali i brodogradilištu Peters koji je pomogao da škver, koji se ve? godinama batrga u ste?aju, oživi i pokaže žilavost doma?e brodogradnje.
Sve?anu vrpcu sa privezanom bocom šampanjca presjekla je kuma broda Leonie Oldekamp, k?er brodovlasnika. Nakon ?ina porinu?a brod je privezan uz operativnu obalu brodogradilišta, gdje ?e mu se, do polovice lipnja, ugraditi dio brodskih poklopaca i dovršiti farbanje nadgra?a.


Novo porinuti višenamjenski brod-kontejner koji ?e prevoziti i rasute tereta, pod radnim nazivom Nov. 1002, dug je 82,5, širok 12,6o,visok 8 metara, nosivosti 3200 tdw, skladišnog kapaciteta 161847 cbft, a na palubi ?e mo?i prevoziti nekoliko desetaka kontejnera. Motor snage 1000 kw razvija brzinu od 9 ?vorova. U njega je 100-njak doma?ih škverana sa kooperacijom ugradilo 800 tona ?eli?ne opreme. Nakon porinu?a brod ?e do sredine sljede?eg mjeseca ostati na doku brodogradilišta, a onda ?e se teglenicom tegliti u Nizozemsku.

Tekst i snimka: Ž. Petkovi?


Porinut IselmarU škveru porinut Iselmar !


Kor?ula – S navoza kor?ulanskog brodogradilišta Inkobrod, u subotu je porinut Iselmar, tre?i 82,5 metara dug višenamjenski brod-kontejner, kojeg su škverani doma?e Lede d.o.o. izgradili za nizozemskog naru?itelja, brodogradilište Peters iz Kempena. Na sve?anosti porinu?a, u subotu se okupilo nekoliko stotina gra?ana, gostiju, uzvanika, me?u njima i Geerf van Voorn, generalni direktor Petersa, Pier Meinderts, tehni?ki direktor i brodovlasnik Arend Jan Pozema. Obratio im se voditelj Lede ing. Sre?ko Marini Novogradnja 1002 tre?i je brod za našeg naru?itelja iz Nizozemske, a prvi iz serije od tri ugovorena broda. Aktivnosti na slijede?oj novogradnji 1003 iz iste serije Maxima ve? su poodmakle, a pristiže oprema i materijal za novu brodogradnju 1006 prema istome projektu. Nadamo se da ?e ovo porinu?e biti poticaj za još efikasniji rad i zapošljavanje mla?ih doma?ih kadrova, koji ?e nastaviti slavnu brodogra?evnu tradiciju Kor?ule -. Gradona?elnik Mirko Duhovi? svima je ?estitao novi uspjeh i dobre poslovne rezultate, zahvalivši se kor?ulanskim škveranima i koperantima na dobro obavljenome poslu, ali i brodogradilištu Peters koji je pomogao da škver, koji se ve? godinama batrga u ste?aju, oživi i pokaže žilavost doma?e brodogradnje.
Sve?anu vrpcu sa privezanom bocom šampanjca presjekla je kuma broda Leonie Oldekamp, k?er brodovlasnika. Nakon ?ina porinu?a brod je privezan uz operativnu obalu brodogradilišta, gdje ?e mu se, do polovice lipnja, ugraditi dio brodskih poklopaca i dovršiti farbanje nadgra?a.


Novo porinuti višenamjenski brod-kontejner koji ?e prevoziti i rasute tereta, pod radnim nazivom Nov. 1002, dug je 82,5, širok 12,6o,visok 8 metara, nosivosti 3200 tdw, skladišnog kapaciteta 161847 cbft, a na palubi ?e mo?i prevoziti nekoliko desetaka kontejnera. Motor snage 1000 kw razvija brzinu od 9 ?vorova. U njega je 100-njak doma?ih škverana sa kooperacijom ugradilo 800 tona ?eli?ne opreme. Nakon porinu?a brod ?e do sredine sljede?eg mjeseca ostati na doku brodogradilišta, a onda ?e se teglenicom tegliti u Nizozemsku.

Tekst i snimka: Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: