527


Sportaši dje?jeg vrti?a Kor?ulaMali sportaši osvojili zlatni pehar na Dje?joj olimpijadi


Kor?ula – Selekcija De?jeg vrti?a Kor?ula osvojila je prvo mjesto u atletici na Dje?joj olimpijadi Dubrova?ko-neretvanske županije održanoj prošli tjedan u Gospinu polju i vratila se ku?i sa zlatnim peharom! Na olimpijadi, u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora te gradske i županijske sportske zajednice, Dje?ji vrti? Kor?ula osvojio je ukupno drugo mjesto a natjecalo se 12 selekcija, predstavnika vrti?a s podru?ja županije.


Nadmetali su se u malom nogometu te ?etiri atletske discipline – sprintu na 50 metara, tr?anju štafete 4 x 25m, skoku u dalj i bacanju teniske loptice. Kor?ulanska djeca predvo?ena sa svojih deset teta osim s peharom vratila su se ku?i oki?ena i s brojnim medaljama. Tako je Katarina Juri? osvojila zlato za tr?anje na 50 metara dok je za istu disciplinu Šimun Šulenti? osvojio srebro, Roko Tarle broncu a Mia Rkman ?etvrto mjesto. U bacanju loptice u dalj zlato je osvojila Tina Graber dok je u štafetnom tr?anju srebro osvojila ekipa u kojoj su tr?ali Josip Podbevšek, Ivo Krileti?, Petar Milina i Ante Cebalo.

L.F.B.


Sportaši dje?jeg vrti?a Kor?ulaMali sportaši osvojili zlatni pehar na Dje?joj olimpijadi


Kor?ula – Selekcija De?jeg vrti?a Kor?ula osvojila je prvo mjesto u atletici na Dje?joj olimpijadi Dubrova?ko-neretvanske županije održanoj prošli tjedan u Gospinu polju i vratila se ku?i sa zlatnim peharom! Na olimpijadi, u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora te gradske i županijske sportske zajednice, Dje?ji vrti? Kor?ula osvojio je ukupno drugo mjesto a natjecalo se 12 selekcija, predstavnika vrti?a s podru?ja županije.


Nadmetali su se u malom nogometu te ?etiri atletske discipline – sprintu na 50 metara, tr?anju štafete 4 x 25m, skoku u dalj i bacanju teniske loptice. Kor?ulanska djeca predvo?ena sa svojih deset teta osim s peharom vratila su se ku?i oki?ena i s brojnim medaljama. Tako je Katarina Juri? osvojila zlato za tr?anje na 50 metara dok je za istu disciplinu Šimun Šulenti? osvojio srebro, Roko Tarle broncu a Mia Rkman ?etvrto mjesto. U bacanju loptice u dalj zlato je osvojila Tina Graber dok je u štafetnom tr?anju srebro osvojila ekipa u kojoj su tr?ali Josip Podbevšek, Ivo Krileti?, Petar Milina i Ante Cebalo.

L.F.B.

Pošalji dalje: