528

(h)


Klikni na sliku za uve?anje !Galijun Marka Pola


Kor?ula – Zaljubljenik u more i brodove, Ton?i Gatti, po kolinu brodograditelj, po doma?u škvaranin, kako su ranije Kor?ulani zvali graditelje drvenih brodova – izradom maketa oživljava doba slavne kor?ulanske drvene brodogradnje. Nakon što je u modelarstvu pronašao sebe, ovaj meštar od lake struje posve je zapustio TV-škatule, antene, pijate, otpornike, predaju?i se moru i svojim minijaturama kojima ve? nekoliko godina udahnjuje život.


Ton?i je do sada izradio mnogo brodova. Na ovogodišnjoj šestoj po redu izložbi, ljetos otvorenoj u “Danima Marka Pola”, koji su ozna?ili službeni po?etak turisti?ke sezone, mnogobrojnoj je publici ponudio nove izloške. Rije? je o maketi broda Victory sa svih 120 topova i mnoštva sitnih detalja poput Bubova svilca, starog papirnatog novca, tjestenine i ostalih predmeta iz doba Marka Pola koje je filigranskom preciznoš?u, i posebnim osje?ajem za lijepim, ugradio u svoj brod. Na izložbi, u crkvici svetoga Petra, koja ?e biti otvorena cijelo ljeto, Ton?i je od velikih brodova maketa izložio: Bounty, Cuti Sark, Amerigo Vespuci, Sea Clod, Victory i nezaobilazni galijun Marka Pola. Svi brodovi makete upakirane u scenografiju sa ostalim Gattijevim izlošcima, kamenim brodovima koji su “glumili” pomorsku bitku pod Kor?ulom izme?u ?enove i Venecije, stvorili su poseban rijetko vi?en izložbeni štimung.


Stoga ne ?ude komentari da je postavljena Gattijeva izložba sama po sebi umjetni?ko djelo, izuzimaju?i njegove makete i ostale minijature. Klikni na sliku za uve?anje !Ton?i je do sada napravio na desetke brodova-maketa, no galijun Marka Pola, jedrenjak na kojem je najve?i kor?ulanski sin, bore?i se protiv Genove, zarobljen i odveden u tamni?ku kulu, najdraži mu je. Razlog je jasan. Kao što je cijeli život Marka Pola obavijen velom tajni, tako se malo zna i o izgledu galije na kojoj je njezin kapetan, podno zidina rodnoga grada, daleke 1298 godine, položio oružje. Ton?i ?e kazati da je o pomorskome boju Mletaka i Genove pod Kor?ulom pro?itao svu dostupnu literaturu. Doznao je da je Polova galija izgra?ena u Genovi, ali što se s njom dogodilo poslije bitke ostala mu je tajna. Pro?itao je podatak da su u to doba Venecija i Genova gradile galije dužine do 50 metara, širine 7-8 metara i gaza do 2 metra, s dva jarbola itd.


Doznao je da je Polova galija imala 250 ?lanova posade i da je on na njoj obavljao dužnost savjetnika zapovjednika. Brod je bio dug 20 stopa, ili 20-ak metara, na njemu je bilo 180 vesla?a, 50 strijelaca, jedan glavni i osam pomo?nih kormilara ,dva kalafata, dva dežurna ?asnika, kuhar itd. U nedostatku nacrta galije Ton?i se poslužio skicom broda iz knjige Henriya Yula i Henriya Cordiera o putovanjima Marka Pola. Nakon sedam mjeseci naporna rada izradio je maketu broda dugu dva metra, široku 43 cm, sa dva jarbola, glavnim, visokim 107 i drugim velikim 90 cm. Posebno mu je bilo teško napraviti vesla i kormilo, a što se pram?anog dijela broda ti?e, izazov mu je bio izrada kljuna s dva reda grani?nika, u obliku krila šišmiša, koja su štitila galiju od udara i proboja drugih brodova u njen trup. Na pram?anome je dijelu napravio i katapult, a da bi, pored ostalih detalja, do?arao posadu i ratnike, Ton?i je iskoristio 25 boži?nih figura, pastira ispod jaslica. Njih je, stavljaju?i im u ruke minijaturne ma?eve i koplja, obla?e?i ih u bakreni oklop, pretvorio u ratnika mleta?ke mornarice.


I ovoga je ljeta galijun Marka Pola predstavljao jednu od glavnih atrakcija na izložbi. No, Ton?i ne?e stati. Ovaj modelar, pasionirani zaljubljenik u more i brodove, kaže da je ve? za sljede?u izložbu postavio kobilicu za 3 metra dugu maketu broda Titanic. Brod ?e biti pokretan i plovit ?e vlastitim motorom i daljinskih komandama, a Ton?i ?e u njemu sjediniti znanje elektri?ara i modelara. – Maketa ?e, svjedo?iti o nekadašnjoj Kor?uli. Ona je poput Titanica. Nekada velika i mo?na a danas potopljena – kaže nam na kraju sa sjetom kor?ulanski modelar.

Tekst i snimka: Ž. Petkovi?

(h)


Klikni na sliku za uve?anje !Galijun Marka Pola


Kor?ula – Zaljubljenik u more i brodove, Ton?i Gatti, po kolinu brodograditelj, po doma?u škvaranin, kako su ranije Kor?ulani zvali graditelje drvenih brodova – izradom maketa oživljava doba slavne kor?ulanske drvene brodogradnje. Nakon što je u modelarstvu pronašao sebe, ovaj meštar od lake struje posve je zapustio TV-škatule, antene, pijate, otpornike, predaju?i se moru i svojim minijaturama kojima ve? nekoliko godina udahnjuje život.


Ton?i je do sada izradio mnogo brodova. Na ovogodišnjoj šestoj po redu izložbi, ljetos otvorenoj u “Danima Marka Pola”, koji su ozna?ili službeni po?etak turisti?ke sezone, mnogobrojnoj je publici ponudio nove izloške. Rije? je o maketi broda Victory sa svih 120 topova i mnoštva sitnih detalja poput Bubova svilca, starog papirnatog novca, tjestenine i ostalih predmeta iz doba Marka Pola koje je filigranskom preciznoš?u, i posebnim osje?ajem za lijepim, ugradio u svoj brod. Na izložbi, u crkvici svetoga Petra, koja ?e biti otvorena cijelo ljeto, Ton?i je od velikih brodova maketa izložio: Bounty, Cuti Sark, Amerigo Vespuci, Sea Clod, Victory i nezaobilazni galijun Marka Pola. Svi brodovi makete upakirane u scenografiju sa ostalim Gattijevim izlošcima, kamenim brodovima koji su “glumili” pomorsku bitku pod Kor?ulom izme?u ?enove i Venecije, stvorili su poseban rijetko vi?en izložbeni štimung.


Stoga ne ?ude komentari da je postavljena Gattijeva izložba sama po sebi umjetni?ko djelo, izuzimaju?i njegove makete i ostale minijature. Klikni na sliku za uve?anje !Ton?i je do sada napravio na desetke brodova-maketa, no galijun Marka Pola, jedrenjak na kojem je najve?i kor?ulanski sin, bore?i se protiv Genove, zarobljen i odveden u tamni?ku kulu, najdraži mu je. Razlog je jasan. Kao što je cijeli život Marka Pola obavijen velom tajni, tako se malo zna i o izgledu galije na kojoj je njezin kapetan, podno zidina rodnoga grada, daleke 1298 godine, položio oružje. Ton?i ?e kazati da je o pomorskome boju Mletaka i Genove pod Kor?ulom pro?itao svu dostupnu literaturu. Doznao je da je Polova galija izgra?ena u Genovi, ali što se s njom dogodilo poslije bitke ostala mu je tajna. Pro?itao je podatak da su u to doba Venecija i Genova gradile galije dužine do 50 metara, širine 7-8 metara i gaza do 2 metra, s dva jarbola itd.


Doznao je da je Polova galija imala 250 ?lanova posade i da je on na njoj obavljao dužnost savjetnika zapovjednika. Brod je bio dug 20 stopa, ili 20-ak metara, na njemu je bilo 180 vesla?a, 50 strijelaca, jedan glavni i osam pomo?nih kormilara ,dva kalafata, dva dežurna ?asnika, kuhar itd. U nedostatku nacrta galije Ton?i se poslužio skicom broda iz knjige Henriya Yula i Henriya Cordiera o putovanjima Marka Pola. Nakon sedam mjeseci naporna rada izradio je maketu broda dugu dva metra, široku 43 cm, sa dva jarbola, glavnim, visokim 107 i drugim velikim 90 cm. Posebno mu je bilo teško napraviti vesla i kormilo, a što se pram?anog dijela broda ti?e, izazov mu je bio izrada kljuna s dva reda grani?nika, u obliku krila šišmiša, koja su štitila galiju od udara i proboja drugih brodova u njen trup. Na pram?anome je dijelu napravio i katapult, a da bi, pored ostalih detalja, do?arao posadu i ratnike, Ton?i je iskoristio 25 boži?nih figura, pastira ispod jaslica. Njih je, stavljaju?i im u ruke minijaturne ma?eve i koplja, obla?e?i ih u bakreni oklop, pretvorio u ratnika mleta?ke mornarice.


I ovoga je ljeta galijun Marka Pola predstavljao jednu od glavnih atrakcija na izložbi. No, Ton?i ne?e stati. Ovaj modelar, pasionirani zaljubljenik u more i brodove, kaže da je ve? za sljede?u izložbu postavio kobilicu za 3 metra dugu maketu broda Titanic. Brod ?e biti pokretan i plovit ?e vlastitim motorom i daljinskih komandama, a Ton?i ?e u njemu sjediniti znanje elektri?ara i modelara. – Maketa ?e, svjedo?iti o nekadašnjoj Kor?uli. Ona je poput Titanica. Nekada velika i mo?na a danas potopljena – kaže nam na kraju sa sjetom kor?ulanski modelar.

Tekst i snimka: Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: