529


Kor?ula razvija turizam u skladu s prirodom


Kor?ula – Studijska grupa UNIADRION sa Sveu?ilišta u Bolonji pod vodstvom znanstvenog koordinatora prof. Giorgia Praderia sa odsjeka za arhitekturu i prostorno planiranje, posjetila je ovaj tjedan grad Kor?ulu gdje su ih u službeni posjet primili gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi? i ?lan Poglavarstva Svemir Vilovi?. Grupa od dvadesetak stru?njaka, koja je na studijskom putovanju po Jadranu s ciljem razvijanja projekata održivog razvoja u Jadransko-jonskom bazenu, na sastanku s lokalnim turisti?kim stru?njacima upoznala se s mogu?noš?u razvoja održivog turizma na ovom podru?ju. Izlaganje o toj temi priredio im je predsjednik Županijske turisti?ke zajednice Aljoša Milat, gradona?elnik Mirko Duhovi?, šef prodaje Hotelsko-turisti?koga poduze?a Kor?ula Mirko Vilovi?, te predsjednik Nadzornoga odbora HTP Kor?ula dr. Živan Filippi. Nakon skoro dvosatne stru?ne rasprave profesori sa Sveu?ilišta u Bolonji izrazili su svoje zadovoljstvo s iznesenim planovima razvoja turizma na Kor?uli koji su u skladu s modernim trendovima održivog razvoja. Kako je naglasio predsjednik Županijske TZ Aljoša Milat Kor?ula ide u smjeru razvoja turizma koji je u skladu s o?uvanjem okoliša i pod strogim nadzorom stru?njaka te ne?e dozvoliti da joj se dogode pogreške nekih sredozemnih zemalja koje su razvile masovni turizam. Studijska grupa razgledala je stari grad u pratnji stru?nog vodi?a i uživala u pjesmi kor?ulanske ženske klape “Verse”.


L. Filippi Brki?


Kor?ula razvija turizam u skladu s prirodom


Kor?ula – Studijska grupa UNIADRION sa Sveu?ilišta u Bolonji pod vodstvom znanstvenog koordinatora prof. Giorgia Praderia sa odsjeka za arhitekturu i prostorno planiranje, posjetila je ovaj tjedan grad Kor?ulu gdje su ih u službeni posjet primili gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi? i ?lan Poglavarstva Svemir Vilovi?. Grupa od dvadesetak stru?njaka, koja je na studijskom putovanju po Jadranu s ciljem razvijanja projekata održivog razvoja u Jadransko-jonskom bazenu, na sastanku s lokalnim turisti?kim stru?njacima upoznala se s mogu?noš?u razvoja održivog turizma na ovom podru?ju. Izlaganje o toj temi priredio im je predsjednik Županijske turisti?ke zajednice Aljoša Milat, gradona?elnik Mirko Duhovi?, šef prodaje Hotelsko-turisti?koga poduze?a Kor?ula Mirko Vilovi?, te predsjednik Nadzornoga odbora HTP Kor?ula dr. Živan Filippi. Nakon skoro dvosatne stru?ne rasprave profesori sa Sveu?ilišta u Bolonji izrazili su svoje zadovoljstvo s iznesenim planovima razvoja turizma na Kor?uli koji su u skladu s modernim trendovima održivog razvoja. Kako je naglasio predsjednik Županijske TZ Aljoša Milat Kor?ula ide u smjeru razvoja turizma koji je u skladu s o?uvanjem okoliša i pod strogim nadzorom stru?njaka te ne?e dozvoliti da joj se dogode pogreške nekih sredozemnih zemalja koje su razvile masovni turizam. Studijska grupa razgledala je stari grad u pratnji stru?nog vodi?a i uživala u pjesmi kor?ulanske ženske klape “Verse”.


L. Filippi Brki?

Pošalji dalje: