537


Dje?ja školska predstava

LUMBARDA – U petak je u Kino sali održana dje?ja školska priredba na kojoj su djeca pokazala svoje plesa?ke, gluma?ke i pjeva?ke sposobnosti a cijelu predstavu su dodatno ukrasili najmla?i ?lanovi KUD-a “Ivo Lozica” izvode?i “Stare bale” i time dokazali da ?e njegovanje folklora u Lumbardi i u budu?nosti ostati na visokoj razini.


(T.A.)


Dje?ja školska predstava

LUMBARDA – U petak je u Kino sali održana dje?ja školska priredba na kojoj su djeca pokazala svoje plesa?ke, gluma?ke i pjeva?ke sposobnosti a cijelu predstavu su dodatno ukrasili najmla?i ?lanovi KUD-a “Ivo Lozica” izvode?i “Stare bale” i time dokazali da ?e njegovanje folklora u Lumbardi i u budu?nosti ostati na visokoj razini.


(T.A.)

Pošalji dalje: