543


“NAUTICA” u posjetu Kor?uli

KOR?ULA – Putni?ki cruiser “Nautica” luke upisa Majura koji plovi pod zastavom Maršalskih otoka danas je prvi put posjetio Kor?ulu. Brod je dug 180,45 metara, ima 30777 GRT a opslužuje ga 407 ?lanova posade. Njime je u posjet našem gradu stiglo 630 turista, uglavnom Francuza koji su u organizaciji turisti?ke agencije “Elite” razgledali kulturno-povijesne znamenitosti Kor?ule.


Za njih su autobusima organizirani izleti i u ostala kor?ulanska mjesta i “kušanje” naših vina. Uz ve? udoma?ene i svakog tjedna prisutne “Monet” , “Jason” i “Dalmaciju“, slijede?i veliki cruiser u posjetu Kor?uli biti ?e 15. lipnja “Aida Aura“, koja ?e prema najavama tijekom ove turisti?ke sezone još šest puta biti usidren u Pelješkom kanalu.


Tekst i snimak N. Kosovi?


“NAUTICA” u posjetu Kor?uli

KOR?ULA – Putni?ki cruiser “Nautica” luke upisa Majura koji plovi pod zastavom Maršalskih otoka danas je prvi put posjetio Kor?ulu. Brod je dug 180,45 metara, ima 30777 GRT a opslužuje ga 407 ?lanova posade. Njime je u posjet našem gradu stiglo 630 turista, uglavnom Francuza koji su u organizaciji turisti?ke agencije “Elite” razgledali kulturno-povijesne znamenitosti Kor?ule.


Za njih su autobusima organizirani izleti i u ostala kor?ulanska mjesta i “kušanje” naših vina. Uz ve? udoma?ene i svakog tjedna prisutne “Monet” , “Jason” i “Dalmaciju“, slijede?i veliki cruiser u posjetu Kor?uli biti ?e 15. lipnja “Aida Aura“, koja ?e prema najavama tijekom ove turisti?ke sezone još šest puta biti usidren u Pelješkom kanalu.


Tekst i snimak N. Kosovi?

Pošalji dalje: