546


Koncert klapa “Kor?ula u Omišu”


KOR?ULA – U Ljetnom kinu je sino? održan koncert klapskih pjesama na kojem su nastupile muška klapa “GUC“, ženske klape “VERSE” i “MIRAKUL” te tamburaški orkestar “Mato Celsetin Medovi?” Iz Kune. Povod koncertu je gostovanje dvije kor?ulanske klape – Ž.K “VERSE” i M.K. “GUC” na omiškom festivalu i ove godine.


O kvaliteti pjevanja teško je govoriti. Sama ?injenica da ?ak dvije klape idu na omiški festival govori dovoljno sama za sebe. Sretnici koji su se nalazili u ljetnom kinu žalili su što koncert nije trajao duže.


Mišljenja smo kako je ovo vrlo veliki i vrijedan uspjeh mladih kor?ulana i kor?ulanki koji svoje slobodno vrijeme i ljubav ulažu u klapsku pjesmu, me?usobno druženje i prijateljstvo. Nažalost, ovakvi uspijesi trebali bi se ja?e i zna?ajnije obilježavati u životu Kor?ule.


I jedna novost, prvi put na koncertu klapa u Kor?uli montiran je projektor i ra?unalo sa slideshow fotografijama u pozadini pozornice. Koliko je to ispalo uspješno ostaje za vidjeti. Sponzor tog eksperimenta je iKorcula.NET website.


Pogledajte par fotografija klapa:


Klikni za uve?anje


Tekst i snimke T. Andriji?


Koncert klapa “Kor?ula u Omišu”


KOR?ULA – U Ljetnom kinu je sino? održan koncert klapskih pjesama na kojem su nastupile muška klapa “GUC“, ženske klape “VERSE” i “MIRAKUL” te tamburaški orkestar “Mato Celsetin Medovi?” Iz Kune. Povod koncertu je gostovanje dvije kor?ulanske klape – Ž.K “VERSE” i M.K. “GUC” na omiškom festivalu i ove godine.


O kvaliteti pjevanja teško je govoriti. Sama ?injenica da ?ak dvije klape idu na omiški festival govori dovoljno sama za sebe. Sretnici koji su se nalazili u ljetnom kinu žalili su što koncert nije trajao duže.


Mišljenja smo kako je ovo vrlo veliki i vrijedan uspjeh mladih kor?ulana i kor?ulanki koji svoje slobodno vrijeme i ljubav ulažu u klapsku pjesmu, me?usobno druženje i prijateljstvo. Nažalost, ovakvi uspijesi trebali bi se ja?e i zna?ajnije obilježavati u životu Kor?ule.


I jedna novost, prvi put na koncertu klapa u Kor?uli montiran je projektor i ra?unalo sa slideshow fotografijama u pozadini pozornice. Koliko je to ispalo uspješno ostaje za vidjeti. Sponzor tog eksperimenta je iKorcula.NET website.


Pogledajte par fotografija klapa:


Klikni za uve?anje


Tekst i snimke T. Andriji?

Pošalji dalje: