549

Primopredaja Iselmara


KOR?ULA – Nakon porinu?a, završnog opremanja i montaže poklopaca skladišnoga prostora, te završnog bojanja nadgra?a, Iselmar, 82,5 metara dug višenamjenski brod kontejner, poslije izvršene primopredaje, u ponedjeljak je odvezao cime, isplovio iz Inkobroda i zaplovio prema Nizozemskoj.


Brod je odvezao u tegalj motorni teglja? Salus Hambrug. Kako nam je kazao direktor Lede Sre?ko Marini, prva plovidba Iselmara, uz pomo? teglja?a, trajati ?e tri tjedna i brod ?e, za to vrijeme, na plovidbi preko Otranta, Gibraltara do nizozemskog brodogradilišta Peters iz Kempena prije?i 2,5 tisu?e milja. Ra?una se da ?e prosje?na brzina broda u teglju iznositi oko 6 milja na sat.


Prema rije?ima direktora Marinija, novogradnja 1002 tre?i je isporu?eni brod za nizozemskog naru?itelja iz Nizozemske, a prvi iz serije Maxima od tri ugovorena broda. Aktivnosti na slijede?oj novogradnji 1003 iz iste serije ve? su poodmakle, i ?etvrti ?e po redu brod za nizozemskog naru?itelja s Ledinih navoza kliznuti u more koncem rujna ove godine. Ve? je 70 posto sekcije trupa završeno, a u ponedjeljak je zapo?ela montaža trupa broda na kojem momentalno radi 90 kor?ulanskih škverana.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Primopredaja Iselmara


KOR?ULA – Nakon porinu?a, završnog opremanja i montaže poklopaca skladišnoga prostora, te završnog bojanja nadgra?a, Iselmar, 82,5 metara dug višenamjenski brod kontejner, poslije izvršene primopredaje, u ponedjeljak je odvezao cime, isplovio iz Inkobroda i zaplovio prema Nizozemskoj.


Brod je odvezao u tegalj motorni teglja? Salus Hambrug. Kako nam je kazao direktor Lede Sre?ko Marini, prva plovidba Iselmara, uz pomo? teglja?a, trajati ?e tri tjedna i brod ?e, za to vrijeme, na plovidbi preko Otranta, Gibraltara do nizozemskog brodogradilišta Peters iz Kempena prije?i 2,5 tisu?e milja. Ra?una se da ?e prosje?na brzina broda u teglju iznositi oko 6 milja na sat.


Prema rije?ima direktora Marinija, novogradnja 1002 tre?i je isporu?eni brod za nizozemskog naru?itelja iz Nizozemske, a prvi iz serije Maxima od tri ugovorena broda. Aktivnosti na slijede?oj novogradnji 1003 iz iste serije ve? su poodmakle, i ?etvrti ?e po redu brod za nizozemskog naru?itelja s Ledinih navoza kliznuti u more koncem rujna ove godine. Ve? je 70 posto sekcije trupa završeno, a u ponedjeljak je zapo?ela montaža trupa broda na kojem momentalno radi 90 kor?ulanskih škverana.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: