559

Besplatan E-mail


?itajte pažljivo jer ovako nešto ne?ete na?i na hrvatskom webu! Od danas omogu?ujemo svakome koji to želi posjedovanje besplatne e-mail adrese u formi: vašeime@ikorcula.com i vašeime@moreska.net !!!.


Dosadašnje besplatne E-mail adrese na domeni @infokorcula.net koje nudimo posjetiteljima od dana pokretanja iKorcula.NET Websitea i dalje ostaju mogu?nost izbora.


E-mail adrese su prave, imaju POP3 i SMTP server, možete ih koristiti iz e-mail klijenta na vašem ra?unalu ili web pristupom (kao yahoo, hotmail itd…) preko ovog portala.


Moramo se pohvaliti da ve? 60-tak kor?ulana koristi našu besplatnu uslugu posjedovanja kor?ulanske e-mail adrese!


Ukoliko je još niste napravili, požurite kako vam netko ne bi zauzeo adresu.


KOR?ULA E-MAIL

Besplatan E-mail


?itajte pažljivo jer ovako nešto ne?ete na?i na hrvatskom webu! Od danas omogu?ujemo svakome koji to želi posjedovanje besplatne e-mail adrese u formi: vašeime@ikorcula.com i vašeime@moreska.net !!!.


Dosadašnje besplatne E-mail adrese na domeni @infokorcula.net koje nudimo posjetiteljima od dana pokretanja iKorcula.NET Websitea i dalje ostaju mogu?nost izbora.


E-mail adrese su prave, imaju POP3 i SMTP server, možete ih koristiti iz e-mail klijenta na vašem ra?unalu ili web pristupom (kao yahoo, hotmail itd…) preko ovog portala.


Moramo se pohvaliti da ve? 60-tak kor?ulana koristi našu besplatnu uslugu posjedovanja kor?ulanske e-mail adrese!


Ukoliko je još niste napravili, požurite kako vam netko ne bi zauzeo adresu.


KOR?ULA E-MAIL

Pošalji dalje: