561


Odbijen prijedlog novog paušala od 29.500 kuna za Kokojevicu


KOR?ULA – Gradsko poglavarstvo Kor?ule na sjednici održanoj protekli tjedan nije prihvatilo prijedlog predstavnika op?ine Lumbarda i ?elnika op?inskog komunalnog poduze?a “Mindel” za pove?anjem paušala za odlaganje otpada na privremenom odlagalištu Kokojevica.


Po novom prijedlogu cijena Grad bi umjesto dosadašnjeg paušalnog iznosa od 13 tisu?a kuna mjese?no op?ini Lumbarda za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada trebao pla?ati 29.500 kuna, što na sjednici Poglavarstva nije prihva?eno. ?lanovi Gradskoga poglavarstva pristali su jedino na pove?anje dosadašnjeg paušala za deset posto jer smatraju da bez obzira na novoosnovano komunalno trgova?ko društvo “Mindel”, koje na osnovi odluke Op?inskog vije?a od travnja ove godine gospodari deponijem, ranije potpisani ugovor i dalje vrijedi.


Budu?i da je iz op?ine Lumbarda najavljeno kako ?e u slu?aju neprihva?anja novog cijenika Grad Kor?ula trebati potražiti drugu lokaciju za izbacivanje otpada ostaje vidjeti u kojem ?e se smjeru situacija na privremenom odlagalištu Kokojevica, koje bi se do 2007. godine trebalo sanirati i zatvoriti, dalje razvijati.

Tekst: L. Filippi Brki?, Snimka: T.Andriji?


Odbijen prijedlog novog paušala od 29.500 kuna za Kokojevicu


KOR?ULA – Gradsko poglavarstvo Kor?ule na sjednici održanoj protekli tjedan nije prihvatilo prijedlog predstavnika op?ine Lumbarda i ?elnika op?inskog komunalnog poduze?a “Mindel” za pove?anjem paušala za odlaganje otpada na privremenom odlagalištu Kokojevica.


Po novom prijedlogu cijena Grad bi umjesto dosadašnjeg paušalnog iznosa od 13 tisu?a kuna mjese?no op?ini Lumbarda za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada trebao pla?ati 29.500 kuna, što na sjednici Poglavarstva nije prihva?eno. ?lanovi Gradskoga poglavarstva pristali su jedino na pove?anje dosadašnjeg paušala za deset posto jer smatraju da bez obzira na novoosnovano komunalno trgova?ko društvo “Mindel”, koje na osnovi odluke Op?inskog vije?a od travnja ove godine gospodari deponijem, ranije potpisani ugovor i dalje vrijedi.


Budu?i da je iz op?ine Lumbarda najavljeno kako ?e u slu?aju neprihva?anja novog cijenika Grad Kor?ula trebati potražiti drugu lokaciju za izbacivanje otpada ostaje vidjeti u kojem ?e se smjeru situacija na privremenom odlagalištu Kokojevica, koje bi se do 2007. godine trebalo sanirati i zatvoriti, dalje razvijati.

Tekst: L. Filippi Brki?, Snimka: T.Andriji?

Pošalji dalje: