562


Nova pumpna stanica u Orebi?u


OREBI?– Poduze?e Radi? d.o.o. iz Ku?išta, vlasništvo Miroslava Ravli?a, danas je u Orebi?u sve?ano pustilo u upotrebu novu vlastitu pumpnu stanicu. Stanica je izgra?ena po najsuvremenijim europskim standardima, u svojoj ponudi imat ?e sve vrste goriva i radit ?e 24 sata dnevno.

(Ž.L.)

VE?A FOTOGRAFIJA


Nova pumpna stanica u Orebi?u


OREBI?– Poduze?e Radi? d.o.o. iz Ku?išta, vlasništvo Miroslava Ravli?a, danas je u Orebi?u sve?ano pustilo u upotrebu novu vlastitu pumpnu stanicu. Stanica je izgra?ena po najsuvremenijim europskim standardima, u svojoj ponudi imat ?e sve vrste goriva i radit ?e 24 sata dnevno.

(Ž.L.)

VE?A FOTOGRAFIJA

Pošalji dalje: