568

Kra?e radno vrijeme zatvorit ?e lokale u srcu sezone


KOR?ULA – Sjednica Gradskoga vije?a Grada Kor?ule, 26. po redu, koja se trebala održati u srijedu u Gradskoj vije?nici prekinuta je nakon dva sata zbog nedostatka kvoruma. Nakon burne rasprave i nesl*ganja o Dnevnom redu vije?nici HDZ-a i vije?nik HSS-a napustili su Sjednicu koja je potom i prekinuta te se njezino ponovno održavanje predvi?a za po?etak idu?eg tjedna.


Prekidanjem Sjednice najviše su ostali zate?eni brojni ugostitelji koji su nazo?ili kako bi ?uli donošenje odluke o promjeni radnog vremena ugostiteljskih lokala ?ije je skra?ivanje predložio Klub vije?nika SDP-a. Po njihovom prijedlogu Gradsko vije?e bi trebalo donijeti odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti po kojoj bi u ljetnom radnom vremenu ugostiteljski objekti iz skupnine restorani i barovi smjeli raditi najduže do jedan sat iza pono?i a objekti iz skupine no?ni barovi i disco klubovi do dva sata iza pono?i pod uvjetom da ne puštaju nikakvu glazbu i neprave buku poslije 23.30 sati. P


odršku prijedlogu vije?nika Kluba SDP-a ve? je dala i Turisti?ka zajednica na svom vije?u održanom u ožujku. Kao razlog ovakvoga prijedloga, za koji ugostitelji smatraju kako je u direktoj vezi sa slabljenjem turisti?ke ponude koja je ionako, po njihovom mišljenju, na niskoj razini, vije?nici navode u?estalo kršenje javnog reda i mira u no?nim satima na podru?ju Staroga grada i na širem prostoru Grada Kor?ule.


Kako je Sjednica nakon dva sata prekinuta ugostitelji su razo?arani napustili vije?nicu u iš?ekivanju sljede?eg zasjedanja s nadom da se prijedlog vije?nika Kluba SDP-a ipak ne?e prihvatiti. U protivnom združeni ugostitelji najavljuju potpisivanje peticije i u krajnjoj mjeri zatvarnje svih ugostiteljskih objekata za vrijeme najja?e turisti?ke sezone kako bi pokazali svoju odlu?nost u protivljenju skra?ivanja radnoga vremena koje je ionako ve? skar?eno u donosu na druga turisti?ka mjesta koja bogatim no?nim životom privla?e brojne turiste.

Tekst: L. Filippi Brki?

Kra?e radno vrijeme zatvorit ?e lokale u srcu sezone


KOR?ULA – Sjednica Gradskoga vije?a Grada Kor?ule, 26. po redu, koja se trebala održati u srijedu u Gradskoj vije?nici prekinuta je nakon dva sata zbog nedostatka kvoruma. Nakon burne rasprave i nesl*ganja o Dnevnom redu vije?nici HDZ-a i vije?nik HSS-a napustili su Sjednicu koja je potom i prekinuta te se njezino ponovno održavanje predvi?a za po?etak idu?eg tjedna.


Prekidanjem Sjednice najviše su ostali zate?eni brojni ugostitelji koji su nazo?ili kako bi ?uli donošenje odluke o promjeni radnog vremena ugostiteljskih lokala ?ije je skra?ivanje predložio Klub vije?nika SDP-a. Po njihovom prijedlogu Gradsko vije?e bi trebalo donijeti odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti po kojoj bi u ljetnom radnom vremenu ugostiteljski objekti iz skupnine restorani i barovi smjeli raditi najduže do jedan sat iza pono?i a objekti iz skupine no?ni barovi i disco klubovi do dva sata iza pono?i pod uvjetom da ne puštaju nikakvu glazbu i neprave buku poslije 23.30 sati. P


odršku prijedlogu vije?nika Kluba SDP-a ve? je dala i Turisti?ka zajednica na svom vije?u održanom u ožujku. Kao razlog ovakvoga prijedloga, za koji ugostitelji smatraju kako je u direktoj vezi sa slabljenjem turisti?ke ponude koja je ionako, po njihovom mišljenju, na niskoj razini, vije?nici navode u?estalo kršenje javnog reda i mira u no?nim satima na podru?ju Staroga grada i na širem prostoru Grada Kor?ule.


Kako je Sjednica nakon dva sata prekinuta ugostitelji su razo?arani napustili vije?nicu u iš?ekivanju sljede?eg zasjedanja s nadom da se prijedlog vije?nika Kluba SDP-a ipak ne?e prihvatiti. U protivnom združeni ugostitelji najavljuju potpisivanje peticije i u krajnjoj mjeri zatvarnje svih ugostiteljskih objekata za vrijeme najja?e turisti?ke sezone kako bi pokazali svoju odlu?nost u protivljenju skra?ivanja radnoga vremena koje je ionako ve? skar?eno u donosu na druga turisti?ka mjesta koja bogatim no?nim životom privla?e brojne turiste.

Tekst: L. Filippi Brki?

Pošalji dalje: