574


Photo reportaža: IZLET NA BIŠEVO, BRUSNIK, JABUKU, VIS I LASTOVO


“U organizaciji dubrova?kih planinara organiziran je nezaboravan izlet na ove otoke, a priklju?ili su im se i 4 planinara iz Orebi?a i 2 ?lana kor?ulanskog Fitness kluba “Žabac”. Plovili smo školsko-istraživa?kim brodom “NAŠE MORE” uz odli?nu i sigurnu posadu. Brod ima kabine i ležajeve za 18 ljudi uz sav komoditet, te fenomenalnog kuhara koji nam je pružao i prave gastronomske doživljaje…”


Photo reportaža


Photo reportaža: IZLET NA BIŠEVO, BRUSNIK, JABUKU, VIS I LASTOVO


“U organizaciji dubrova?kih planinara organiziran je nezaboravan izlet na ove otoke, a priklju?ili su im se i 4 planinara iz Orebi?a i 2 ?lana kor?ulanskog Fitness kluba “Žabac”. Plovili smo školsko-istraživa?kim brodom “NAŠE MORE” uz odli?nu i sigurnu posadu. Brod ima kabine i ležajeve za 18 ljudi uz sav komoditet, te fenomenalnog kuhara koji nam je pružao i prave gastronomske doživljaje…”


Photo reportaža

Pošalji dalje: