575


Kor?ulanski ugostitelji prijete zatvaranjem lokala ako im Grad skrati radno vrijeme


Ugostitelji grada Kor?ule zaprijetili su da ?e zatvoriti sve ugostiteljske objekte u Gradu ako im Gradsko vije?e skrati trenutno važe?e radno vrijeme.


Donošenje odlike o skra?enju radnog vremena ugostiteljskim objektima, na inicijativu grupe gra?ana, kor?ulanskom Gradskom vije?u predložio je Klub vije?nika SDP-a. Kafi?i i restorani umjesto do 2 sata u no?i po novome bi mogli raditi do pono?i, a no?ni klubovi i diskoklubovi više ne bi mogli raditi do ?etiri, ve? do 2 sata ujutro. Takav je prijedlog još proteklog tjedna stavljen na dnevni red sjednice kor?ulanskih vije?nika, no naknadno je povu?en.


Mi nismo krivi što su naši gosti glasni te tako u no?nim satima krše javni red i mir. Tako?er, mi ne možemo provoditi mjere za uspostavljanje reda, zna se tko je za to odgovoran. Svaki ugostitelj u Kor?uli ima barem jednog susjeda kojem smeta buka u no?nim satima, pa i kad bi radno vrijeme bilo kra?e opet bi, vjerujem, bilo onih koji bi se žalili. Turisti?ka ponuda je ionako loša, a živimo u turisti?kom gradu. Zato se moramo naviknuti na turiste – kaže Cvita Bokši?, predsjednica Ceha ugostitelja Grada Kor?ule.


Ugostitelji okupljeni u Cehu organizirali su potpisivanje peticije protiv skra?enja radnog vremena. Od petka do danas skupili su više od pet stotina potpisa. Peticiju ?e predati gradskim vije?nicima na prvoj sljede?oj sjednici Gradskog vije?a.


U tekstu peticije najavili smo rigorozne mjere u slu?aju da prijedlog SDP-ovih vije?nika pro?e. Zatvorit ?emo sve ugostiteljske objekte u srcu sezone, i to ne samo na dan-dva, nego sve dok se naše mišljenje ne uvaži – kaže C. Bokši?.


Podršku kor?ulanskim ugostiteljima, kako kaže predsjednica Ceha ugostitelja Kor?ule, ve? su dali Županijska obrtni?ka komora i Ceh ugostitelja Dubrova?ke regije. predsjednik tog ceha Pavo Jerkovi? obe?ao je Kor?ulanima da ?e se pridružiti njihovoj akciji tako što ?e zatvoriti vrata svog ekskuzivnog restorana Villa Neretva blizu Metkovi?a, a sli?no su najavili i drugi ugostitelji iz regije – istaknula je Cvita Bokši? –

(Mario Bukvi? – Jutarnji list)


Kor?ulanski ugostitelji prijete zatvaranjem lokala ako im Grad skrati radno vrijeme


Ugostitelji grada Kor?ule zaprijetili su da ?e zatvoriti sve ugostiteljske objekte u Gradu ako im Gradsko vije?e skrati trenutno važe?e radno vrijeme.


Donošenje odlike o skra?enju radnog vremena ugostiteljskim objektima, na inicijativu grupe gra?ana, kor?ulanskom Gradskom vije?u predložio je Klub vije?nika SDP-a. Kafi?i i restorani umjesto do 2 sata u no?i po novome bi mogli raditi do pono?i, a no?ni klubovi i diskoklubovi više ne bi mogli raditi do ?etiri, ve? do 2 sata ujutro. Takav je prijedlog još proteklog tjedna stavljen na dnevni red sjednice kor?ulanskih vije?nika, no naknadno je povu?en.


Mi nismo krivi što su naši gosti glasni te tako u no?nim satima krše javni red i mir. Tako?er, mi ne možemo provoditi mjere za uspostavljanje reda, zna se tko je za to odgovoran. Svaki ugostitelj u Kor?uli ima barem jednog susjeda kojem smeta buka u no?nim satima, pa i kad bi radno vrijeme bilo kra?e opet bi, vjerujem, bilo onih koji bi se žalili. Turisti?ka ponuda je ionako loša, a živimo u turisti?kom gradu. Zato se moramo naviknuti na turiste – kaže Cvita Bokši?, predsjednica Ceha ugostitelja Grada Kor?ule.


Ugostitelji okupljeni u Cehu organizirali su potpisivanje peticije protiv skra?enja radnog vremena. Od petka do danas skupili su više od pet stotina potpisa. Peticiju ?e predati gradskim vije?nicima na prvoj sljede?oj sjednici Gradskog vije?a.


U tekstu peticije najavili smo rigorozne mjere u slu?aju da prijedlog SDP-ovih vije?nika pro?e. Zatvorit ?emo sve ugostiteljske objekte u srcu sezone, i to ne samo na dan-dva, nego sve dok se naše mišljenje ne uvaži – kaže C. Bokši?.


Podršku kor?ulanskim ugostiteljima, kako kaže predsjednica Ceha ugostitelja Kor?ule, ve? su dali Županijska obrtni?ka komora i Ceh ugostitelja Dubrova?ke regije. predsjednik tog ceha Pavo Jerkovi? obe?ao je Kor?ulanima da ?e se pridružiti njihovoj akciji tako što ?e zatvoriti vrata svog ekskuzivnog restorana Villa Neretva blizu Metkovi?a, a sli?no su najavili i drugi ugostitelji iz regije – istaknula je Cvita Bokši? –

(Mario Bukvi? – Jutarnji list)

Pošalji dalje: