Ambrozije nema u Korčuli !


Ambrozije nema u Korčuli !


KORČULA – Iznenadna vijest da se na Korčuli pojavila ambrozija i da se može vidjeti na svakome koraku pokazala se netočnom. Korčulani koji su u panici poglavarstvu dojavljivali o šumi ambrozije po livadama i poljima, naglašavajući da je treba iskorijeniti prije cvjetanja – puhali su na hladno! Busovi te nepoželjne biljke koji se mogu vidjeti na svakome koraku: u park-šumi Hober, u predjelu Soline, po neobrađenim i zapuštenim poljima i vrtovima, ledinama uz rubove prometnica, pored stambenih objekata, grmovi su biljke slične ambroziji, kazali su nam u KTD Hober koje je angažiralo stručnjake da obiđe sporne terene i utvrdi dali je doista riječ o nepoželjnom korovu.


Ne čudi što su se Korčulani zabunili jer je najvjerojatnije riječ o korovskom pelinu, biljci vrlo sličnoj ambroziji. Građane Korčule je prevario morfološki izgled biljke koja sliči ambroziji. Ali na radost nije riječ o toj štetnoj po zdravlje biljci, a dali je točno riječ o jednoj vrsti pelina znati će se kada biljka počne cvjetati i kada se po cvijetu i sjemenu točno definira – dodao je Milan Vojinović, dipl. ing. Šumarstva od kojeg su u Hoberu tražili stručno mišljenje.


Prema riječima, Ivana Čenana direktora korčulanskoga kumunalca, to ne znači da ambrozije na otoku nema, ali stručnjaci su, dodao je Čenan, nedvojbeno ustvrdili da biljka za koju se mislilo da je ambrozija – to sigurno nije! Stoga nema razloga za bilo kakvu paniku, kazali su u KTD Hober.


Tekst i snimak Ž. Petković


Ambrozije nema u Korčuli !


KORČULA – Iznenadna vijest da se na Korčuli pojavila ambrozija i da se može vidjeti na svakome koraku pokazala se netočnom. Korčulani koji su u panici poglavarstvu dojavljivali o šumi ambrozije po livadama i poljima, naglašavajući da je treba iskorijeniti prije cvjetanja – puhali su na hladno! Busovi te nepoželjne biljke koji se mogu vidjeti na svakome koraku: u park-šumi Hober, u predjelu Soline, po neobrađenim i zapuštenim poljima i vrtovima, ledinama uz rubove prometnica, pored stambenih objekata, grmovi su biljke slične ambroziji, kazali su nam u KTD Hober koje je angažiralo stručnjake da obiđe sporne terene i utvrdi dali je doista riječ o nepoželjnom korovu.


Ne čudi što su se Korčulani zabunili jer je najvjerojatnije riječ o korovskom pelinu, biljci vrlo sličnoj ambroziji. Građane Korčule je prevario morfološki izgled biljke koja sliči ambroziji. Ali na radost nije riječ o toj štetnoj po zdravlje biljci, a dali je točno riječ o jednoj vrsti pelina znati će se kada biljka počne cvjetati i kada se po cvijetu i sjemenu točno definira – dodao je Milan Vojinović, dipl. ing. Šumarstva od kojeg su u Hoberu tražili stručno mišljenje.


Prema riječima, Ivana Čenana direktora korčulanskoga kumunalca, to ne znači da ambrozije na otoku nema, ali stručnjaci su, dodao je Čenan, nedvojbeno ustvrdili da biljka za koju se mislilo da je ambrozija – to sigurno nije! Stoga nema razloga za bilo kakvu paniku, kazali su u KTD Hober.


Tekst i snimak Ž. Petković

Pošalji dalje: