68 novih stanova ?


U Zagradac 4 društvenom poticajnom stanogradnjom do 68 novih stanova


KORČULA – Grad ne planira sudjelovati u realizaciji programa društvene poticajne stanogradnje preko osnivanja vlastite vladine neprofitne organizacije, već drži da se spomenuti program može rješavati preko nadležne državne agencije- zaključak je Gradskoga poglavarstva sa sjednice poglavarstva održane u ponedjeljak. Naime, raspravljajući o državnome programu društvene poticajne stanogradnje, članovi su poglavarstva u raspravi istaknuli kako potrebe Korčule za takvom stanogradnjom nisu velike kao u drugim većim gradovima, pa nema potrebe za osnivanjem vlastite agencije.


Grad je, istaknuto je na sjednici, već ranije prošloj vladi dostavio provedenu anketu o zainteresiranim Korčulanima za takav vid stanogradnje. Po njoj, istaknuo je gradonačelnik Mirko Duhović, u Gradu Korčuli je zainteresirano 80-ak građana za rješavanje stambenoga pitanja na taj način, a njih 60-ak ispunjava potrebne uvijete. Grad je još ranije osigurao zemljište, veličine oko 8 tisuća metara četvornih, u sjeveroistočnom gradskome predjelu Zagradac 4.


Prema riječima gradonačelnika Duhovića, riječ je o privatnome vlasništvu, a Grad je od vlasnika već dobio privolu za korištenje tog zemljišta za spomenutu stanogradnju. Na njemu je, istaknuto je, predviđeno graditi 68 stanova, a Grad je za to zemljište osigurao sve potrebne papire, riješivši i pitanje dovođenja potrebne infrastrukture. U prvoj je fazi, prema dogovoru sa prošlom vladom, planirana gradnja dvije stambene zgrade ili 30 stanova.


Članovi su poglavarstva istakli kako podržavaju Novi program društvene stanogradnje, uz napomenu kako je stav gradske vlade isti kao i prije, da se njegova realizacije sprovodi preko nadležne državne agencije.

Tekst: Ž. Petković


U Zagradac 4 društvenom poticajnom stanogradnjom do 68 novih stanova


KORČULA – Grad ne planira sudjelovati u realizaciji programa društvene poticajne stanogradnje preko osnivanja vlastite vladine neprofitne organizacije, već drži da se spomenuti program može rješavati preko nadležne državne agencije- zaključak je Gradskoga poglavarstva sa sjednice poglavarstva održane u ponedjeljak. Naime, raspravljajući o državnome programu društvene poticajne stanogradnje, članovi su poglavarstva u raspravi istaknuli kako potrebe Korčule za takvom stanogradnjom nisu velike kao u drugim većim gradovima, pa nema potrebe za osnivanjem vlastite agencije.


Grad je, istaknuto je na sjednici, već ranije prošloj vladi dostavio provedenu anketu o zainteresiranim Korčulanima za takav vid stanogradnje. Po njoj, istaknuo je gradonačelnik Mirko Duhović, u Gradu Korčuli je zainteresirano 80-ak građana za rješavanje stambenoga pitanja na taj način, a njih 60-ak ispunjava potrebne uvijete. Grad je još ranije osigurao zemljište, veličine oko 8 tisuća metara četvornih, u sjeveroistočnom gradskome predjelu Zagradac 4.


Prema riječima gradonačelnika Duhovića, riječ je o privatnome vlasništvu, a Grad je od vlasnika već dobio privolu za korištenje tog zemljišta za spomenutu stanogradnju. Na njemu je, istaknuto je, predviđeno graditi 68 stanova, a Grad je za to zemljište osigurao sve potrebne papire, riješivši i pitanje dovođenja potrebne infrastrukture. U prvoj je fazi, prema dogovoru sa prošlom vladom, planirana gradnja dvije stambene zgrade ili 30 stanova.


Članovi su poglavarstva istakli kako podržavaju Novi program društvene stanogradnje, uz napomenu kako je stav gradske vlade isti kao i prije, da se njegova realizacije sprovodi preko nadležne državne agencije.

Tekst: Ž. Petković

Pošalji dalje: