Započela obnova Doma Kulture u Žrnovu


Započela obnova Doma Kulture u Žrnovu


ŽRNOVO – Započela je dugo očekivana obnova školske dvorane Doma kulture u Žrnovu, stradale prije dvije godine u strahotnom požaru kada je do temelja izgorjela. Radove izvodi građevna tvrtka Ariston iz Konavala, kooperantska firma zagrebačke Montmontaže NEP koja je na javnome natječaju Ministarstva Mora izabrana najpovoljnijom.


Rok dovršetka radova, prema potpisanome ugovoru, je 120 dana, a riječ je o ukupnoj investiciji od 3,5 milijuna kuna financiranom iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj, prema programu prošle vlade o obnovi 150 škola diljem cijele Hrvatske.


Prema novome projektu, skoro tisuću metara četvornih površine nakon požara pod vedrim nebom imati će, poslije obnove, sportsku, kulturnu, društvenu i zabavnu namjenu. U sportskome dijelu dvorane izgraditi će se prostorije mjesnih športskih klubova, svlačionice sa tuševima, a novi će dvoranski prostor biti i u funkciji školske vježbaonice učenika osnovne škole Ante Curač-Pinjac. U drugom komercijalnom dijelu dvorane biti će izgrađen biffe, a cijeli će prostor, kao i ranije, biti u funkciji održavanja mjesnih priredbi, društvenih plesova itd. U trećem će pak dijelu dvorane biti smješten mjesni ured Žrnova.


Prema riječima Frana Skokandića, predsjednika Gradskoga vijeća i jednog od gradskih čelnika, koordinatora priprema obnove, radovima su prethodili mnogobrojne aktivnosti. Grad je uspio riješiti sve imovinsko pravne nejasnoće oko vlasništva zgrade. Napravljen je i snimak postojećeg stanja kojeg je kasnije koristio projektant zbog čega je smanjen vremenski rok izrade tehničke dokumentacije, također financirane iz kredita Europske banke.


Nakon ishođenja svih potrebnih dozvola, Grad je stvorio sve uvijete za početak obnove dvorane, kazao je na kraju Skokandić.


Tekst i snimak: Ž. Petković


Započela obnova Doma Kulture u Žrnovu


ŽRNOVO – Započela je dugo očekivana obnova školske dvorane Doma kulture u Žrnovu, stradale prije dvije godine u strahotnom požaru kada je do temelja izgorjela. Radove izvodi građevna tvrtka Ariston iz Konavala, kooperantska firma zagrebačke Montmontaže NEP koja je na javnome natječaju Ministarstva Mora izabrana najpovoljnijom.


Rok dovršetka radova, prema potpisanome ugovoru, je 120 dana, a riječ je o ukupnoj investiciji od 3,5 milijuna kuna financiranom iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj, prema programu prošle vlade o obnovi 150 škola diljem cijele Hrvatske.


Prema novome projektu, skoro tisuću metara četvornih površine nakon požara pod vedrim nebom imati će, poslije obnove, sportsku, kulturnu, društvenu i zabavnu namjenu. U sportskome dijelu dvorane izgraditi će se prostorije mjesnih športskih klubova, svlačionice sa tuševima, a novi će dvoranski prostor biti i u funkciji školske vježbaonice učenika osnovne škole Ante Curač-Pinjac. U drugom komercijalnom dijelu dvorane biti će izgrađen biffe, a cijeli će prostor, kao i ranije, biti u funkciji održavanja mjesnih priredbi, društvenih plesova itd. U trećem će pak dijelu dvorane biti smješten mjesni ured Žrnova.


Prema riječima Frana Skokandića, predsjednika Gradskoga vijeća i jednog od gradskih čelnika, koordinatora priprema obnove, radovima su prethodili mnogobrojne aktivnosti. Grad je uspio riješiti sve imovinsko pravne nejasnoće oko vlasništva zgrade. Napravljen je i snimak postojećeg stanja kojeg je kasnije koristio projektant zbog čega je smanjen vremenski rok izrade tehničke dokumentacije, također financirane iz kredita Europske banke.


Nakon ishođenja svih potrebnih dozvola, Grad je stvorio sve uvijete za početak obnove dvorane, kazao je na kraju Skokandić.


Tekst i snimak: Ž. Petković

Pošalji dalje: