Degustacije vina “na crno”

Degustacije vina “na crno”


Vinorodni krajevi Pelješca, Korčule i Konavala u posljednjih nekoliko godina sve su atraktivnija odredišta za skupine turista koji uživaju u prelijepim krajolicima, jednako kao i u posjetima vinogradima, vinarijama i degustacijama kvalitetnih vina koja se proizvode na ovom području. Rječ je i o snažnoj promociji vinarstva juga Hrvatske, međutim, pojedini primjeri pokazuju da se sve vrlo lako može preokrenuti i u svoju suprotnost. Kako je nedavno na sastanku predstavnika turističkih zajednica s područja Dubrovačko-neretvanske županije upozorila Maja Cebalo iz TZ-a Lumbarde, na tom se području događa da se za grupe turista, među kojima su često i strani novinari, u pojedinim restoranima upriličuju degustacije vina proizvodenih “na crno”.


Sreća je da gosti nisu to otkrili, a da jesu, umjesto tekstova s hvalospjevima ljepotama i ponudi na jugu Hrvatske, imali bismo negativno intonirane tekstove koji bi nam nanijeli veliku štetu – rekla je Maja Cebalo dodajući da su u stranom tisku u dva navrata već objavljeni tekstovi u kojima se, uz pohvale na račun prirodnih ljepota i srdačnosti ljudi, dodaje i to “da vina ne treba probati”.


S obzirom na to da na šire dubrovačko područje dolazi i dosta inozemnih novinara specijaliziranih za vinarstvo, može se samo zamisliti kakav bi bio odjek njihova posjeta da su se našli u grupi gostiju kojoj je na kušnju ponuđen “grk” koji to vino “nije ni vidio”.


Riječ je o problemima koje treba rješavati na terenu i upravo uredi Turističkih zajednica su ti koji bi trebali upozoravati nadležne službe na njih – rekao je tim povodom Dubravko Milošević, predstavnik Turističke tajednice županije koja je, inače, tiskala i posebni promidžbeni materijal – kartu vina i vinogorja u županiji. U karti je navedeno devetnaest vinara iz Blata, Smokvice, Čare, Lumbarde, Trstenika, Pijavičina, Potomja, Prizdrine, Trpnja, Stona i Komaja, koji imaju registrirane vinarije u kojima se organiziraju kušanja i prodaja vina. No, očito je da se unatoč tome upriličuju i kušnje neodgovarajućih vina bez “papira”, što predstavlja, kako se vidi i iz korčulanskog primjera, veliku opasnost i štetu ne samo za vinare koji rade uredno i u skladu sa zakonom, nego i za turizam u cjelini.


Tekst: O. GUSTIN (SD)

Degustacije vina “na crno”


Vinorodni krajevi Pelješca, Korčule i Konavala u posljednjih nekoliko godina sve su atraktivnija odredišta za skupine turista koji uživaju u prelijepim krajolicima, jednako kao i u posjetima vinogradima, vinarijama i degustacijama kvalitetnih vina koja se proizvode na ovom području. Rječ je i o snažnoj promociji vinarstva juga Hrvatske, međutim, pojedini primjeri pokazuju da se sve vrlo lako može preokrenuti i u svoju suprotnost. Kako je nedavno na sastanku predstavnika turističkih zajednica s područja Dubrovačko-neretvanske županije upozorila Maja Cebalo iz TZ-a Lumbarde, na tom se području događa da se za grupe turista, među kojima su često i strani novinari, u pojedinim restoranima upriličuju degustacije vina proizvodenih “na crno”.


Sreća je da gosti nisu to otkrili, a da jesu, umjesto tekstova s hvalospjevima ljepotama i ponudi na jugu Hrvatske, imali bismo negativno intonirane tekstove koji bi nam nanijeli veliku štetu – rekla je Maja Cebalo dodajući da su u stranom tisku u dva navrata već objavljeni tekstovi u kojima se, uz pohvale na račun prirodnih ljepota i srdačnosti ljudi, dodaje i to “da vina ne treba probati”.


S obzirom na to da na šire dubrovačko područje dolazi i dosta inozemnih novinara specijaliziranih za vinarstvo, može se samo zamisliti kakav bi bio odjek njihova posjeta da su se našli u grupi gostiju kojoj je na kušnju ponuđen “grk” koji to vino “nije ni vidio”.


Riječ je o problemima koje treba rješavati na terenu i upravo uredi Turističkih zajednica su ti koji bi trebali upozoravati nadležne službe na njih – rekao je tim povodom Dubravko Milošević, predstavnik Turističke tajednice županije koja je, inače, tiskala i posebni promidžbeni materijal – kartu vina i vinogorja u županiji. U karti je navedeno devetnaest vinara iz Blata, Smokvice, Čare, Lumbarde, Trstenika, Pijavičina, Potomja, Prizdrine, Trpnja, Stona i Komaja, koji imaju registrirane vinarije u kojima se organiziraju kušanja i prodaja vina. No, očito je da se unatoč tome upriličuju i kušnje neodgovarajućih vina bez “papira”, što predstavlja, kako se vidi i iz korčulanskog primjera, veliku opasnost i štetu ne samo za vinare koji rade uredno i u skladu sa zakonom, nego i za turizam u cjelini.


Tekst: O. GUSTIN (SD)

Pošalji dalje: