Održana 28. sjednica Gradskog vijeća


Sjednica Gradskog vijeća


KORČULA – U Gradskoj je vijećnici jučer u 18. sati održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule. Vijećnici su na trosatnoj sjednici nakon uvijek zanimljivog “aktualnog sata” odradili kratki dnevni red.


Tako je usvojen Zaključak o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2004. godinu u razdoblju siječanj – lipanj 2004. godine, zatim Zaključak o prenamjeni sredstava o prodaje dionica Gradine i doniranih sredstava kojim su se spomenuta sredstva usmjerila u obnovu Doma Kulture u Korčuli s obzirom da je započela obnova Doma Kulture u Žrnovu sa riješenim financiranjem.


Također, vijećnici su usvojili Zaključak kojim su određene deficitarne djelatnosti koje se mogu potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja spomeničke rente. Pod ta zanimanja spadaju obućari, krojači, bravari, tapetari, kemijske čistionice i radnje za popravak kućanskih aparata i garderobijeri. Zaključak stupa na snagu već 1. studenog 2004. tako da oni koji spadaju u ove kategorije mogu zatražiti olakšice i za 2004. godinu.


Izabran je i Željko Dadić iz Korčule za suca porotnika u Županijskom sudu u Dubrovniku.


Najžučniju raspravu je donio prijedlog za članove novog Odbora za imenovanje i preimenovanje ulica i trgova u gradu Korčuli. Pošto postoje inicijative građana za imenovanje nekih ulica u Korčuli te postoji potreba za imenovanje velikog broja ulica koje nemaju nikakav naziv, pretežito u predjelu Gradskog kotara Sv. Antun, pokazala se potreba za osnivanjem ovog Odbora. Postoji i inicijativa građana koji su predali peticiju sa dvjestotinjak potpisa da se imenuje neka ulica u Korčuli Ulicom 1. Prekomorske brigade. Ali o tom prijedlogu će biti više riječi na sljedećoj sjednici Vijeća.


Predloženi i potvrđeni članovi novog Odbora su Aljoša Milat, Tino Andrijić, Frano Klisura, Tonči Anzulović, Marija Kraljević te predsjednik Gradskog kotara na čijem se području imenuje ili preimenuje ulica.


Spor je nastao oko toga da li u Odboru trebaju biti oba predsjednika Gradskih kotareva ili samo onaj na čijem je području ulica o kojoj se raspravlja.


Oko naizgled nebitne stvari nastala je žučna rasprava u kojoj se neki vijećnici nisu ustručavali vrijeđati druge na nizak i neprihvatljiv način.


Sve u svemu, jedna od običnih sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule.

(T.A.)


Sjednica Gradskog vijeća


KORČULA – U Gradskoj je vijećnici jučer u 18. sati održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule. Vijećnici su na trosatnoj sjednici nakon uvijek zanimljivog “aktualnog sata” odradili kratki dnevni red.


Tako je usvojen Zaključak o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2004. godinu u razdoblju siječanj – lipanj 2004. godine, zatim Zaključak o prenamjeni sredstava o prodaje dionica Gradine i doniranih sredstava kojim su se spomenuta sredstva usmjerila u obnovu Doma Kulture u Korčuli s obzirom da je započela obnova Doma Kulture u Žrnovu sa riješenim financiranjem.


Također, vijećnici su usvojili Zaključak kojim su određene deficitarne djelatnosti koje se mogu potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja spomeničke rente. Pod ta zanimanja spadaju obućari, krojači, bravari, tapetari, kemijske čistionice i radnje za popravak kućanskih aparata i garderobijeri. Zaključak stupa na snagu već 1. studenog 2004. tako da oni koji spadaju u ove kategorije mogu zatražiti olakšice i za 2004. godinu.


Izabran je i Željko Dadić iz Korčule za suca porotnika u Županijskom sudu u Dubrovniku.


Najžučniju raspravu je donio prijedlog za članove novog Odbora za imenovanje i preimenovanje ulica i trgova u gradu Korčuli. Pošto postoje inicijative građana za imenovanje nekih ulica u Korčuli te postoji potreba za imenovanje velikog broja ulica koje nemaju nikakav naziv, pretežito u predjelu Gradskog kotara Sv. Antun, pokazala se potreba za osnivanjem ovog Odbora. Postoji i inicijativa građana koji su predali peticiju sa dvjestotinjak potpisa da se imenuje neka ulica u Korčuli Ulicom 1. Prekomorske brigade. Ali o tom prijedlogu će biti više riječi na sljedećoj sjednici Vijeća.


Predloženi i potvrđeni članovi novog Odbora su Aljoša Milat, Tino Andrijić, Frano Klisura, Tonči Anzulović, Marija Kraljević te predsjednik Gradskog kotara na čijem se području imenuje ili preimenuje ulica.


Spor je nastao oko toga da li u Odboru trebaju biti oba predsjednika Gradskih kotareva ili samo onaj na čijem je području ulica o kojoj se raspravlja.


Oko naizgled nebitne stvari nastala je žučna rasprava u kojoj se neki vijećnici nisu ustručavali vrijeđati druge na nizak i neprihvatljiv način.


Sve u svemu, jedna od običnih sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule.

(T.A.)

Pošalji dalje: