Izgradnja novih grobova

Izgradnja novih grobova


KORČULA– Na groblju Svetoga Luke u Korčuli u tijeku je izgradnja treće faze novih 48 grobova koje radi korčulanska kameno klesarska radionica BRAĆA FABRIS. Prema riječima Ivana Čenana direktora komunalnog poduzeća HOBER troškove za izgradnju spomenutih grobnica osigurao je Hober iz vlastitih sredstava.


Ova gradska investicija ima i novost u gradnji gdje će između 48 grobnih mjesta biti i 10 za urne. Inače, zadnjih godina sve je veća zainteresiranost građana za kupnju grobnica što je i ponukalo HOBER da bez čekanja nastavlja i treću fazu izgradnje.


U prvoj je fazi bilo izgrađeno 19 grobova, zatim prije tri godine 64 i sada 48. S obzirom na raspoloživi prostor izgradnja grobnica će se nastaviti proširenjem prema zapadu, time da se postojeća cjelina ” staroga groblja iz 19. stoljeća” ne naruši, zato se je i poštivala veza između starog i novog dijela uspostavljanjem većih vrata u zapadnom zidu, odakle se sa nekoliko stepenica dosegao nešto viši nivo novog dijela.


Od uprave Hobera saznajemo da ima još slobodnih grobova za prodaju iz ove treće faze.

Izgradnja novih grobova


KORČULA– Na groblju Svetoga Luke u Korčuli u tijeku je izgradnja treće faze novih 48 grobova koje radi korčulanska kameno klesarska radionica BRAĆA FABRIS. Prema riječima Ivana Čenana direktora komunalnog poduzeća HOBER troškove za izgradnju spomenutih grobnica osigurao je Hober iz vlastitih sredstava.


Ova gradska investicija ima i novost u gradnji gdje će između 48 grobnih mjesta biti i 10 za urne. Inače, zadnjih godina sve je veća zainteresiranost građana za kupnju grobnica što je i ponukalo HOBER da bez čekanja nastavlja i treću fazu izgradnje.


U prvoj je fazi bilo izgrađeno 19 grobova, zatim prije tri godine 64 i sada 48. S obzirom na raspoloživi prostor izgradnja grobnica će se nastaviti proširenjem prema zapadu, time da se postojeća cjelina ” staroga groblja iz 19. stoljeća” ne naruši, zato se je i poštivala veza između starog i novog dijela uspostavljanjem većih vrata u zapadnom zidu, odakle se sa nekoliko stepenica dosegao nešto viši nivo novog dijela.


Od uprave Hobera saznajemo da ima još slobodnih grobova za prodaju iz ove treće faze.

Pošalji dalje: