Učenici čiste okoliš


Učenici čiste okoliš


Na inicijativu poglavarstva Grada Korčule uz učenike osnovne i srednje škole iz Korčule započela je akcija čišćenja okoliša u predjelu gradskog groblja prema glavnoj otočkoj cesti prema Žrnovu. Po riječima Svemira Vilovića člana poglavarstva, na toj lokaciji je najviše smeća, od limenki različitih pića, najlonskih kesica sa različitim sadržajima, pa do kućanskih aparata koji su pronašli “lijepo ležište” prekriveni zelenilom okolnih biljki i makije.


Građani su češće protestirali, ali isto tako nitko nije upozoren niti kažnjen. I krenulo je, mlađi učenici vade i slažu na okolna sakupljališta manji otpad, a stariji srednjoškolci onaj veći i teži. Prikupljeni se otpad zatim vozilima komunalnog poduzeća Hober prevozi na lokaciju Kokojevica u Lumbardi gdje se i nalazi glavno sakupljalište komunalnog otpada.


Ovaj posao je moglo izvršiti i komunalno poduzeće, kaže Svemir Vilović, ali masovnim uključenjem učenika postiglo se je više kroz edukacijski način pristupa odlaganju i prikupljanju otpada. Nakon ovoga posla, do nove godine planira se svakodnevno očistiti po koju manju gradsku lokaciju gdje je primjetno nedozvoljeno odlaganje smeća. U proljeće će poglavarstvo financirati i jednu veću akciju čišćenja gradskog parka Hober.


Tekst: Niko Perić


Učenici čiste okoliš


Na inicijativu poglavarstva Grada Korčule uz učenike osnovne i srednje škole iz Korčule započela je akcija čišćenja okoliša u predjelu gradskog groblja prema glavnoj otočkoj cesti prema Žrnovu. Po riječima Svemira Vilovića člana poglavarstva, na toj lokaciji je najviše smeća, od limenki različitih pića, najlonskih kesica sa različitim sadržajima, pa do kućanskih aparata koji su pronašli “lijepo ležište” prekriveni zelenilom okolnih biljki i makije.


Građani su češće protestirali, ali isto tako nitko nije upozoren niti kažnjen. I krenulo je, mlađi učenici vade i slažu na okolna sakupljališta manji otpad, a stariji srednjoškolci onaj veći i teži. Prikupljeni se otpad zatim vozilima komunalnog poduzeća Hober prevozi na lokaciju Kokojevica u Lumbardi gdje se i nalazi glavno sakupljalište komunalnog otpada.


Ovaj posao je moglo izvršiti i komunalno poduzeće, kaže Svemir Vilović, ali masovnim uključenjem učenika postiglo se je više kroz edukacijski način pristupa odlaganju i prikupljanju otpada. Nakon ovoga posla, do nove godine planira se svakodnevno očistiti po koju manju gradsku lokaciju gdje je primjetno nedozvoljeno odlaganje smeća. U proljeće će poglavarstvo financirati i jednu veću akciju čišćenja gradskog parka Hober.


Tekst: Niko Perić

Pošalji dalje: