Nepravilno izgrađeni krov skinuti će se i napravit


Nepravilno izgrađeni krov skinuti će se i napraviti novi!


KORČULA – Na zajedničkom sastanku čelnika Grada, predstavnika Montmontaže NEP-a kao izvođača radova na obnovi požarom uništenog Doma kulture u Žrnovu i predstavnika države kao financijera, razriješene su nesuglasice oko problema krivo izvedenog krovišta zgrade.


Prema riječima čelnih ljudi Grada Mirka Duhovića i Frana Skokandića, na sastanku je dogovoreno skidanje cijele do sada krivo izvedene krovne konstrukcije, i usklađivanje krovišta po pravilima sruke sa ostalim dijelovima kamene zgrade. Kako nas je informirao Skokandić, prema postignutome dogovoru, to će se učiniti tek na kraju. Naime, najprije će se, pod sadašnjom krivo izvedenom krovnom konstrukcijom kao zaštitom od kiše i vlage, izvršiti svi preostali zanatski radovi, a tek poslije će se zamijeniti nepravilno izvedeni krov.


Inače, izuzev problema krivo izvedenog krovišta ostali radovi, kazali su u gradskoj upravi, dobro napreduju. Radnici Aristona, kooperantske tvrtke Montmontaže, započeli su sa žbukanjem unutarnjih zidova, nakon čega slijede keramičarski, kamenoklesarski i ostali zanatski radovi. Do sada je urađena instalacija, struje, vode, a postavljena je i kanalizacija, te slijede finiji zanatski radovi.


Čelnici su Grada svjesni da će se zbog izmjene krivo izvedenog krova radovi obnove produžiti za neko vrijeme no, kažu da će Žrnovo kada sve bude gotovo imati jednu od najljepših sličnih zgrada na otoku Korčuli.


Inače, obnova prije dvije godine u požaru uništenog Doma kulture iznosi 3,5 milijuna kuna. Financira se kreditom Europske banke za obnovu i razvoj, prema programu vlade o obnovi 150 škola diljem cijele Hrvatske.


Prema novome projektu, novoobnovljeni će Dom imati sportsku, kulturnu, društvenu i zabavnu namjenu. U sportskome dijelu izgraditi će se prostorije mjesnih športskih klubova, svlačionice sa tuševima, a novi će dvoranski prostor biti i u funkciji školske vježbaonice učenika osnovne škole Ante Curač-Pinjac. U komercijalnom dijelu dvorane biti će izgrađen biffe, a cijeli će prostor, kao i ranije, biti u funkciji održavanja mjesnih priredbi, društvenih plesova. U trećem će pak dijelu dvorane biti smješten mjesni ured Žrnova.


 VEĆA FOTOGRAFIJA

Tekst i snimak : Ž. Petković


Nepravilno izgrađeni krov skinuti će se i napraviti novi!


KORČULA – Na zajedničkom sastanku čelnika Grada, predstavnika Montmontaže NEP-a kao izvođača radova na obnovi požarom uništenog Doma kulture u Žrnovu i predstavnika države kao financijera, razriješene su nesuglasice oko problema krivo izvedenog krovišta zgrade.


Prema riječima čelnih ljudi Grada Mirka Duhovića i Frana Skokandića, na sastanku je dogovoreno skidanje cijele do sada krivo izvedene krovne konstrukcije, i usklađivanje krovišta po pravilima sruke sa ostalim dijelovima kamene zgrade. Kako nas je informirao Skokandić, prema postignutome dogovoru, to će se učiniti tek na kraju. Naime, najprije će se, pod sadašnjom krivo izvedenom krovnom konstrukcijom kao zaštitom od kiše i vlage, izvršiti svi preostali zanatski radovi, a tek poslije će se zamijeniti nepravilno izvedeni krov.


Inače, izuzev problema krivo izvedenog krovišta ostali radovi, kazali su u gradskoj upravi, dobro napreduju. Radnici Aristona, kooperantske tvrtke Montmontaže, započeli su sa žbukanjem unutarnjih zidova, nakon čega slijede keramičarski, kamenoklesarski i ostali zanatski radovi. Do sada je urađena instalacija, struje, vode, a postavljena je i kanalizacija, te slijede finiji zanatski radovi.


Čelnici su Grada svjesni da će se zbog izmjene krivo izvedenog krova radovi obnove produžiti za neko vrijeme no, kažu da će Žrnovo kada sve bude gotovo imati jednu od najljepših sličnih zgrada na otoku Korčuli.


Inače, obnova prije dvije godine u požaru uništenog Doma kulture iznosi 3,5 milijuna kuna. Financira se kreditom Europske banke za obnovu i razvoj, prema programu vlade o obnovi 150 škola diljem cijele Hrvatske.


Prema novome projektu, novoobnovljeni će Dom imati sportsku, kulturnu, društvenu i zabavnu namjenu. U sportskome dijelu izgraditi će se prostorije mjesnih športskih klubova, svlačionice sa tuševima, a novi će dvoranski prostor biti i u funkciji školske vježbaonice učenika osnovne škole Ante Curač-Pinjac. U komercijalnom dijelu dvorane biti će izgrađen biffe, a cijeli će prostor, kao i ranije, biti u funkciji održavanja mjesnih priredbi, društvenih plesova. U trećem će pak dijelu dvorane biti smješten mjesni ured Žrnova.


 VEĆA FOTOGRAFIJA

Tekst i snimak : Ž. Petković

Pošalji dalje: