Nastavak gradnje pupnatske ceste nakon dobivanja l


Nastavak gradnje pupnatske ceste nakon dobivanja lokacijske dozvole


KORČULA – Kako je gradonačelnik Mirko Duhović izvijestio vijećnike na prošloj sjednici Gradskoga vijeća, prekinuti radovi na rekonstrukciji stare ceste Pupnat – Čara nastavit će se nakon ishođenja potrebne lokacijske dozvole. Nadležne će inspekcijske i ostale državne službe, dodao je Duhović, dati suglasnost za nastavak radova tek kada lokacijska dozvola, koja se kompletira, bude gotova. Sredstva su za ovaj projekt, naglasio je gradonačelnik, od strane ŽUC-a odobrena i kada se realizira lokacijska dozvola izvođač radova, Konstruktor iz Splita, odmah će dovesti natrag svoju mehanizaciju na otok i nastaviti s izvođenjem prekinutih radova.


Nakon rasprave vijećnici su zaključili da će na narednoj sjednici ponovo na dnevni red staviti problematiku nastavka sanacije prometnice, ako se ni do polovice ožujka radovi ne nastave. Naime, vijećnicima je jasno da izrovana cesta koja vodi prema najljepšoj korčulanskoj vali, Pupnatskoj luci, ne može dočekati turiste koji ljeti masovno pohode taj južni dio otoka Korčule.


Podsjetimo se, radovi na rekonstrukciji 11,7 km duge zapuštene, urušene, prepune rupa ceste, koji su uključivali proširenje i asfaltiranje, započeli su prije godinu dana, a ŽUC je za taj posao osigurao 8 milijuna kuna. Radove proširenja prometnice izvodili su radnici tvrtke Konstruktor d. o. o iz Splita sve do dolaska državnog inspektora pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. On je, po dojavi da se uništava prirodni okoliš i spomenička baština, ustvrdivši u očevidu nekompletnu dokumentaciju, zabranio daljnje radove rekonstrukcije ceste. Stoga su prošloga ljeta svi započeti poslovi prekinuti, mehanizacija povučena a izrovana, na mjestima proširena prometnica do sada ,već šest mjeseci, zjapi prazna. Komentari vijećnika da niti jedna prometnica koja se obnovila ili obnavlja u županiji nema lokacijsku dozvolu Korčulanima nisu pomogli. Obnova prometnice Pupnat-Čara, izričite su sve nadležne službe i inspektori, može se nastaviti tek nakon kompletiranja dokumentacije.

Tekst: Ž. Petković


Nastavak gradnje pupnatske ceste nakon dobivanja lokacijske dozvole


KORČULA – Kako je gradonačelnik Mirko Duhović izvijestio vijećnike na prošloj sjednici Gradskoga vijeća, prekinuti radovi na rekonstrukciji stare ceste Pupnat – Čara nastavit će se nakon ishođenja potrebne lokacijske dozvole. Nadležne će inspekcijske i ostale državne službe, dodao je Duhović, dati suglasnost za nastavak radova tek kada lokacijska dozvola, koja se kompletira, bude gotova. Sredstva su za ovaj projekt, naglasio je gradonačelnik, od strane ŽUC-a odobrena i kada se realizira lokacijska dozvola izvođač radova, Konstruktor iz Splita, odmah će dovesti natrag svoju mehanizaciju na otok i nastaviti s izvođenjem prekinutih radova.


Nakon rasprave vijećnici su zaključili da će na narednoj sjednici ponovo na dnevni red staviti problematiku nastavka sanacije prometnice, ako se ni do polovice ožujka radovi ne nastave. Naime, vijećnicima je jasno da izrovana cesta koja vodi prema najljepšoj korčulanskoj vali, Pupnatskoj luci, ne može dočekati turiste koji ljeti masovno pohode taj južni dio otoka Korčule.


Podsjetimo se, radovi na rekonstrukciji 11,7 km duge zapuštene, urušene, prepune rupa ceste, koji su uključivali proširenje i asfaltiranje, započeli su prije godinu dana, a ŽUC je za taj posao osigurao 8 milijuna kuna. Radove proširenja prometnice izvodili su radnici tvrtke Konstruktor d. o. o iz Splita sve do dolaska državnog inspektora pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. On je, po dojavi da se uništava prirodni okoliš i spomenička baština, ustvrdivši u očevidu nekompletnu dokumentaciju, zabranio daljnje radove rekonstrukcije ceste. Stoga su prošloga ljeta svi započeti poslovi prekinuti, mehanizacija povučena a izrovana, na mjestima proširena prometnica do sada ,već šest mjeseci, zjapi prazna. Komentari vijećnika da niti jedna prometnica koja se obnovila ili obnavlja u županiji nema lokacijsku dozvolu Korčulanima nisu pomogli. Obnova prometnice Pupnat-Čara, izričite su sve nadležne službe i inspektori, može se nastaviti tek nakon kompletiranja dokumentacije.

Tekst: Ž. Petković

Pošalji dalje: