Dvanaest puta dnevno preko Pelješkog kanala


Dvanaest puta dnevno preko Pelješkog kanala


KORČULA – Mediteranska plovidba” objavila je ljetni plovidbeni orar na putničkoj liniji između Korčule i Orebića preko Pelješkog kanala. U špici sezone, od početka srpnja do kraja kolovoza, brodice “Lovor” i “Tamaris” dvanaest puta dnevno povezivat će dva turistička središta otoka Korčule i poluotoka Pelješca. Prva je linija iz Korčule predviđena u 5 sati, a iz Orebića u 5,20 sati, da bi se pelješkim putnicima omogućila veza s katamaranom koji ujutro iz Korčule plovi prema Hvaru i Splitu. Posljednja linija iz Korčule je u 23 sata, a iz Orebića u 23,30 sati.


Tekst i snimka: Ž. Petković


Dvanaest puta dnevno preko Pelješkog kanala


KORČULA – Mediteranska plovidba” objavila je ljetni plovidbeni orar na putničkoj liniji između Korčule i Orebića preko Pelješkog kanala. U špici sezone, od početka srpnja do kraja kolovoza, brodice “Lovor” i “Tamaris” dvanaest puta dnevno povezivat će dva turistička središta otoka Korčule i poluotoka Pelješca. Prva je linija iz Korčule predviđena u 5 sati, a iz Orebića u 5,20 sati, da bi se pelješkim putnicima omogućila veza s katamaranom koji ujutro iz Korčule plovi prema Hvaru i Splitu. Posljednja linija iz Korčule je u 23 sata, a iz Orebića u 23,30 sati.


Tekst i snimka: Ž. Petković

Pošalji dalje: