Do ljeta obnova kule Kanavelić?


Do ljeta obnova kule Kanavelić?


KORČULA – Kompletirana je dokumentacija i ishođena građevna dozvola za obnovu kule Kanavelić, zvane Bokar. Njezina obnova procijenjena je na više od dva milijuna kuna, a za početak je, prema riječima članice Poglavarstva zadužene za kulturu Tajane Grbin, planirana djelomična sanacija, za koju je Grad, preko Ministarstva kulture, osigurao 300 tisuća kuna. Naime, u dogovoru s Upravom za zaštitu kulturne baštine-konzervatorskim odjelom Dubrovnik, tim će se novcima rješavati problemi oštećene fasade kule, nastale od rastresenih i odljepljenih kamenih blokova koji su narušili njezinu kamenu plastiku te drugi poslovi djelomične sanacije.


Na raspisanom javnom natječaju posao je dobila tvrtka Dom izgradnja d.o.o. iz Dubrovnika koja, će u dogovoru s konzervatorima, uskoro početi s radovima, koji će trajati do ljeta. Obnovu bi, prema programu Poglavarstva, trebale dočekati i ostale gradske kule. To se, prije svega, odnosi na Veliku kulu Svih svetih, popularnu Rampadu, koja je stradala u posljednjem nevremenu, kada su joj snažni nanosi mora, u orkanskoj buri, potkopali temelje. Inače, prema programu Poglavarstva, nakon obnove utvrde Kanavelić slijede radovi na Maloj i Velikoj kneževoj kuli. Odabran je izvoditelj radova i poslovi na obnovi kule bi trebali uskoro početi.


Što se pak tiče Fortece, koju su početkom 19. stoljeća podigli Englezi za vrijeme kratkotrajne vladavine Korčulom, već je sredstvima Ministarstva kulture završena snimka postojećeg stanja. Projekt izrade preostale dokumentacije za njezinu sanaciju prijavljen je Ministarstvu kulture i realizirat će se ovisno o odobrenim sredstvima.Tekst: Ž. Petković, Snimka: T. Andrijić


Do ljeta obnova kule Kanavelić?


KORČULA – Kompletirana je dokumentacija i ishođena građevna dozvola za obnovu kule Kanavelić, zvane Bokar. Njezina obnova procijenjena je na više od dva milijuna kuna, a za početak je, prema riječima članice Poglavarstva zadužene za kulturu Tajane Grbin, planirana djelomična sanacija, za koju je Grad, preko Ministarstva kulture, osigurao 300 tisuća kuna. Naime, u dogovoru s Upravom za zaštitu kulturne baštine-konzervatorskim odjelom Dubrovnik, tim će se novcima rješavati problemi oštećene fasade kule, nastale od rastresenih i odljepljenih kamenih blokova koji su narušili njezinu kamenu plastiku te drugi poslovi djelomične sanacije.


Na raspisanom javnom natječaju posao je dobila tvrtka Dom izgradnja d.o.o. iz Dubrovnika koja, će u dogovoru s konzervatorima, uskoro početi s radovima, koji će trajati do ljeta. Obnovu bi, prema programu Poglavarstva, trebale dočekati i ostale gradske kule. To se, prije svega, odnosi na Veliku kulu Svih svetih, popularnu Rampadu, koja je stradala u posljednjem nevremenu, kada su joj snažni nanosi mora, u orkanskoj buri, potkopali temelje. Inače, prema programu Poglavarstva, nakon obnove utvrde Kanavelić slijede radovi na Maloj i Velikoj kneževoj kuli. Odabran je izvoditelj radova i poslovi na obnovi kule bi trebali uskoro početi.


Što se pak tiče Fortece, koju su početkom 19. stoljeća podigli Englezi za vrijeme kratkotrajne vladavine Korčulom, već je sredstvima Ministarstva kulture završena snimka postojećeg stanja. Projekt izrade preostale dokumentacije za njezinu sanaciju prijavljen je Ministarstvu kulture i realizirat će se ovisno o odobrenim sredstvima.Tekst: Ž. Petković, Snimka: T. Andrijić

Pošalji dalje: