53,5 tisuća plovila sa 170 tisuća osoba


53,5 tisuća plovila sa 170 tisuća osoba


ZAGREB – Za plovidbu u obalnom moru Republike Hrvatske u 2004. godini izdano je 53.475 odobrenja, što je za 1,8 posto više nego u godini prije, a na plovilima je bilo nešto više od 170 tisuća osoba ili za 1 posto manje u odnosu na 2003., podaci su Državnog zavoda za statistiku.


Gotovo dvije trećine ili 64,3 posto odobrenja za plovidbu u hrvatskom obalnom moru izdano je u dva ljetna mjeseca – srpnju i kolovozu. Prema vrsti plovila izdano je 21,2 posto odobrenja za motorne jahte, 18,9 posto za jahte na jedra i 59,9 posto za ostala plovila.


Prema zastavi plovila najviše odobrenja za plovidbu u obalnome moru Republike Hrvatske u 2004. godini izdano je Njemačkoj (32,5 posto), Italiji (27 posto) te Austriji (14,6 posto). Slijede Slovenija (8 posto, SAD-u (3,3 posto, Češka (2,5 posto) i Francuska (2 posto.


Po državljanstvu na plovilima je u 2004. bilo najviše Nijemaca (30,1 posto), Talijana (27,7 posto), Austrijanaca (16,3 posto). Potom Slovenaca (8,8 posto), Čeha (2,8 posto), Ma|ara (1,8 posto) i Britanaca (1,7 posto). Po dužini plovila najviše odobrenja izdano je za plovila do 6 m, 49,5 posto. Sljede odobrenja za plovila od 6 do 8 m (17,5 posto), za plovila od 8 do 10 m (10,9 posto), za plovila od 10 do 12 m (11,2 posto), a za plovila od 12 do 15 m izdano je 7,8 posto odobrenja.


Za brodice dužine od 15 do 20 metara izdano je 984 odobrenja, a za one iznad 20 metara svega 437. Prema načinu dolaska plovila u Republiku Hrvatsku 26,4 posto plovila došlo je morem, 60,2 posto kopnom, a 13,4 posto plovila ostalo je od prošle godine na zimovanju u Hrvatskoj.(HINA)


53,5 tisuća plovila sa 170 tisuća osoba


ZAGREB – Za plovidbu u obalnom moru Republike Hrvatske u 2004. godini izdano je 53.475 odobrenja, što je za 1,8 posto više nego u godini prije, a na plovilima je bilo nešto više od 170 tisuća osoba ili za 1 posto manje u odnosu na 2003., podaci su Državnog zavoda za statistiku.


Gotovo dvije trećine ili 64,3 posto odobrenja za plovidbu u hrvatskom obalnom moru izdano je u dva ljetna mjeseca – srpnju i kolovozu. Prema vrsti plovila izdano je 21,2 posto odobrenja za motorne jahte, 18,9 posto za jahte na jedra i 59,9 posto za ostala plovila.


Prema zastavi plovila najviše odobrenja za plovidbu u obalnome moru Republike Hrvatske u 2004. godini izdano je Njemačkoj (32,5 posto), Italiji (27 posto) te Austriji (14,6 posto). Slijede Slovenija (8 posto, SAD-u (3,3 posto, Češka (2,5 posto) i Francuska (2 posto.


Po državljanstvu na plovilima je u 2004. bilo najviše Nijemaca (30,1 posto), Talijana (27,7 posto), Austrijanaca (16,3 posto). Potom Slovenaca (8,8 posto), Čeha (2,8 posto), Ma|ara (1,8 posto) i Britanaca (1,7 posto). Po dužini plovila najviše odobrenja izdano je za plovila do 6 m, 49,5 posto. Sljede odobrenja za plovila od 6 do 8 m (17,5 posto), za plovila od 8 do 10 m (10,9 posto), za plovila od 10 do 12 m (11,2 posto), a za plovila od 12 do 15 m izdano je 7,8 posto odobrenja.


Za brodice dužine od 15 do 20 metara izdano je 984 odobrenja, a za one iznad 20 metara svega 437. Prema načinu dolaska plovila u Republiku Hrvatsku 26,4 posto plovila došlo je morem, 60,2 posto kopnom, a 13,4 posto plovila ostalo je od prošle godine na zimovanju u Hrvatskoj.(HINA)

Pošalji dalje: