“Ona o kondutu”


Kuća PiantanideOna o kondutu”


Ova šaljiva kanconeta datira poprilici poslije 1921. god. Od stare predaje ovaj tekst je sačuvao Toni A. Sessa, a govorilo se je da je kanconetu napisala tzv. dotoresa Ana.


Akter u kondutu bila je Piantanida, “fezza” grada Korčule.


Šjor Frano Klisura također spominje ovu pjesmu u svojoj knjizi sjećanja “S korčulanskih griža i kaleta”.


 CIJELI TEKST


Kuća PiantanideOna o kondutu”


Ova šaljiva kanconeta datira poprilici poslije 1921. god. Od stare predaje ovaj tekst je sačuvao Toni A. Sessa, a govorilo se je da je kanconetu napisala tzv. dotoresa Ana.


Akter u kondutu bila je Piantanida, “fezza” grada Korčule.


Šjor Frano Klisura također spominje ovu pjesmu u svojoj knjizi sjećanja “S korčulanskih griža i kaleta”.


 CIJELI TEKST 

Pošalji dalje: