Korčula će pomoći samostanskom vrtiću

Vrtić u duvanaKorčula će pomoći samostanskom vrtiću


KORČULA – U gradu Korčuli dva su Dječja vrtića, jedan u vlasništvu Grada a drugi u Samostanu Anđela čuvara sestara Dominikanki, gdje je sve više djece.


Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnik Tino Andrijić je rekao da postoje određeni problemi između gradske uprave i samostana, kojemu Grad ne pomaže a kao javna ustanova imaju pravo. Resorni član poglavarstva Korčule Darko Bakarić je istaknuo da je rujna prošle godine stigao pisani zahtjev od Samostana za pomoć u radu, no kako u proračunu nisu bila osigurana sredstva za tu namjenu, molba je odbijena.Ovih se dana intenzivno razgovara sa časnim sestrama i najvjerojatnije će Grad u ovoj godini pomoći aktivnostima na poboljšanju rada s predškolcima, jer je osigurano 68 tisuća kuna iz socijalnog programa koja će dijeliti samostanski i gradski vrtić. Radi se o novcu kojim se sufinancira boravak djece iz većih obitelji.


Grad je osnivač Gradskoga dječjeg vrtića kao javne ustanove i prema Zakonu mi smo dužni financirati javnu ustanovu – rekao je Bakarić i podsjetio da Korčula gradski vrtić financira s 1,3 milijuna kuna godišnje, a tamo boravi 146 djece skupa s područnim vrtićima u Žrnovu, Pupnatu, Čari, Račišću. Pojavom novog vrtića u Samostanu Anđela čuvara je prešlo 110 djece.


Uskoro slijedi ponovni sastanak poglavarstva i samostana, za koji je pouzdano da će ga iz proračuna Grad financirati i dio potreba Samostanskog vrtića, iz razloga što roditelji sve više traže usluge časnih sestara za čuvanje djece. S druge je strane grad dužan participirati gubitke vrtića s 24 uposlena, pa se očekuje rješenje povoljno za obje strane.

Tekst: Niko Perić, Snimka: T.Andrijić

Vrtić u duvanaKorčula će pomoći samostanskom vrtiću


KORČULA – U gradu Korčuli dva su Dječja vrtića, jedan u vlasništvu Grada a drugi u Samostanu Anđela čuvara sestara Dominikanki, gdje je sve više djece.


Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnik Tino Andrijić je rekao da postoje određeni problemi između gradske uprave i samostana, kojemu Grad ne pomaže a kao javna ustanova imaju pravo. Resorni član poglavarstva Korčule Darko Bakarić je istaknuo da je rujna prošle godine stigao pisani zahtjev od Samostana za pomoć u radu, no kako u proračunu nisu bila osigurana sredstva za tu namjenu, molba je odbijena.Ovih se dana intenzivno razgovara sa časnim sestrama i najvjerojatnije će Grad u ovoj godini pomoći aktivnostima na poboljšanju rada s predškolcima, jer je osigurano 68 tisuća kuna iz socijalnog programa koja će dijeliti samostanski i gradski vrtić. Radi se o novcu kojim se sufinancira boravak djece iz većih obitelji.


Grad je osnivač Gradskoga dječjeg vrtića kao javne ustanove i prema Zakonu mi smo dužni financirati javnu ustanovu – rekao je Bakarić i podsjetio da Korčula gradski vrtić financira s 1,3 milijuna kuna godišnje, a tamo boravi 146 djece skupa s područnim vrtićima u Žrnovu, Pupnatu, Čari, Račišću. Pojavom novog vrtića u Samostanu Anđela čuvara je prešlo 110 djece.


Uskoro slijedi ponovni sastanak poglavarstva i samostana, za koji je pouzdano da će ga iz proračuna Grad financirati i dio potreba Samostanskog vrtića, iz razloga što roditelji sve više traže usluge časnih sestara za čuvanje djece. S druge je strane grad dužan participirati gubitke vrtića s 24 uposlena, pa se očekuje rješenje povoljno za obje strane.

Tekst: Niko Perić, Snimka: T.Andrijić

Pošalji dalje: