MEDPLOV ne može imati cijelu vlast

MEDPLOV ne može imati cijelu vlast


KORČULA – Za razliku od MEDPLOVA, mnogoljudnije udruge malih dioničara, sastavljene od bivših i sadašnjih zaposlenika koja u Mediteranskoj plovidbi okuplja paket od oko 22 posto dionica, druga udruga MEDKOR koja broji 63 mala dioničara i drži paket od 17 posto dionica, ne protivi se preuzimanju tvrtke od strane najvećeg dioničara Nede Young, koja zajedno sa dioničarom Ivom Silićem drži 30,13 posto dionica.


U udruzi smatraju da je prodaja dionica gđi. Young, koja je nedavno objavila dugo očekivanu javnu ponudu za preuzimanje preostalih dionica tvrtke, osobna stvar svakog dioničara, njegove procjene i potreba. Prema riječima kap. Joška Rađe, predsjednika MEDKORA, njegova je udruga kontaktirala sa gđom. Young. U međusobnom dijalogu, kazao je kap. Rađa, ona je potvrdila da će u slučaju preuzimanja Mediteranske plovidbe ostvariti sve ono što je u ponudi napisala: razvoj društva, profitabilnije i rentabilnije poslovanje, osiguranje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, te proširenje flote brodara koju je bivši najveći vjerovnik Nemr Diab, na ime svojih potraživanja, skoro preuzeo u cijelosti.


U drugoj udruzi, koja ne podržava sadašnju upravu i Nadzorni odbor izabrane iz udruge MEDPLOV, smatraju da nema nikakvih bojazni niti straha od tobožnje rasprodaje ili rasformiranja tvrtke preuzme li gđe. Young domaćeg brodara. Dapače, mišljenja su da brodarska kuća, opterećena sa 45 milijuna kuna dugoročnih i 35 milijuna kuna kratkoročnih obveza, vapi sa svježim kapitalom, kojeg poslovna žena iz Amerike, podrijetlom sa Korčule nudi. Pojašnjavajući zašto njihova udruga ne podržava sadašnju upravu i N. O. kap. Rađa je na kraju kazao – Nisu izvršili obećanu racionalizaciju poslovanja, niti riješili pitanje od 1,2 milijuna dolara dugova prema Diabu, nisu obnovili flotu na domaćem tržištu. A što je najvažnije, sadašnji N. O. sa dvadesetak posto dioničarskih udjela ne može imati cijelu vlast u tvrtci kao što je sada slučaj -.

Tekst: Ž. Petković

MEDPLOV ne može imati cijelu vlast


KORČULA – Za razliku od MEDPLOVA, mnogoljudnije udruge malih dioničara, sastavljene od bivših i sadašnjih zaposlenika koja u Mediteranskoj plovidbi okuplja paket od oko 22 posto dionica, druga udruga MEDKOR koja broji 63 mala dioničara i drži paket od 17 posto dionica, ne protivi se preuzimanju tvrtke od strane najvećeg dioničara Nede Young, koja zajedno sa dioničarom Ivom Silićem drži 30,13 posto dionica.


U udruzi smatraju da je prodaja dionica gđi. Young, koja je nedavno objavila dugo očekivanu javnu ponudu za preuzimanje preostalih dionica tvrtke, osobna stvar svakog dioničara, njegove procjene i potreba. Prema riječima kap. Joška Rađe, predsjednika MEDKORA, njegova je udruga kontaktirala sa gđom. Young. U međusobnom dijalogu, kazao je kap. Rađa, ona je potvrdila da će u slučaju preuzimanja Mediteranske plovidbe ostvariti sve ono što je u ponudi napisala: razvoj društva, profitabilnije i rentabilnije poslovanje, osiguranje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, te proširenje flote brodara koju je bivši najveći vjerovnik Nemr Diab, na ime svojih potraživanja, skoro preuzeo u cijelosti.


U drugoj udruzi, koja ne podržava sadašnju upravu i Nadzorni odbor izabrane iz udruge MEDPLOV, smatraju da nema nikakvih bojazni niti straha od tobožnje rasprodaje ili rasformiranja tvrtke preuzme li gđe. Young domaćeg brodara. Dapače, mišljenja su da brodarska kuća, opterećena sa 45 milijuna kuna dugoročnih i 35 milijuna kuna kratkoročnih obveza, vapi sa svježim kapitalom, kojeg poslovna žena iz Amerike, podrijetlom sa Korčule nudi. Pojašnjavajući zašto njihova udruga ne podržava sadašnju upravu i N. O. kap. Rađa je na kraju kazao – Nisu izvršili obećanu racionalizaciju poslovanja, niti riješili pitanje od 1,2 milijuna dolara dugova prema Diabu, nisu obnovili flotu na domaćem tržištu. A što je najvažnije, sadašnji N. O. sa dvadesetak posto dioničarskih udjela ne može imati cijelu vlast u tvrtci kao što je sada slučaj -.

Tekst: Ž. Petković

Pošalji dalje: