Izjava g.Raffaella Della Bone “Građanstvu”

Raffaello Della BonaIzjava g.Raffaella Della Bone “Građanstvu” Grada Korčule

Ovih dana Korčulom kruže brojne priče i laži o društvu Enjoy a dream Korčula d.o.o., ili pojedine osobe jako zainteresirane zauzeti mjesto u Shatush-u daju neke lažne izjave, novinama, pa iz tog razloga “Ja”, direktor društva Enjoy a dream Korčula dajem slijedeću izjavu:


Pregled obračuna između Enjoy a dream Korčula d.o.o. i Općine Korčula, sa stanjem na dan 1. ožujka 2005., a po osnovu zakupa, struje, općinskih poreza i naknada itd. pokazuje saldo u korist Općine od oko 63.000,00 Kuna, s tim da nisu unesene neke stavke koje su u našu korist.


Općina je zatražila da se plati predujam zakupa za nekoliko godina unaprijed, na način da saniramo krovište cijele Liburne čiju polovicu koristi naša tvrtka. Budući da se naša talijanska matična kompanija, koja se slijedom događanja na Lastovu, našla u teškoćama, te stoga nije mogla platiti, ja sam donio svoj osobni novac, koji sam ponudio Općini na ime plaćanja preostalog iznosa za krov i drugih troškova.


Apsolutna je laž da Enjoy a dream Korčula ima 1.500.000,00 kuna dugovanja. Enjoy ima neke stavke koje su u sporu, jer se radi o fakturama koje nisu ispravne ili o loše izvedenim radovima, zbog kojih je zadržan saldo po obračunu i sitnim dugovima kod nekih dobavljača za tekuće nabavke, u vrlo niskim iznosima, koja će se uredno platiti, a do sada nisu mogla bti plačena jer su svi novci preusmjeravani na plačanje sanacije krova odnosno najma za nekoliko godina unaprijed.


Investirali smo u Shatush iznos od 3.300.000,00 kuna koja predstavljaju našu imovinu.


Uz srdačne pozdrave”


Raffaello Della Bona
Direktor, Enjoy a dream Korčula d.o.o.

 VAŠE MIŠLJENJE (FORUM)

Raffaello Della BonaIzjava g.Raffaella Della Bone “Građanstvu” Grada Korčule

Ovih dana Korčulom kruže brojne priče i laži o društvu Enjoy a dream Korčula d.o.o., ili pojedine osobe jako zainteresirane zauzeti mjesto u Shatush-u daju neke lažne izjave, novinama, pa iz tog razloga “Ja”, direktor društva Enjoy a dream Korčula dajem slijedeću izjavu:


Pregled obračuna između Enjoy a dream Korčula d.o.o. i Općine Korčula, sa stanjem na dan 1. ožujka 2005., a po osnovu zakupa, struje, općinskih poreza i naknada itd. pokazuje saldo u korist Općine od oko 63.000,00 Kuna, s tim da nisu unesene neke stavke koje su u našu korist.


Općina je zatražila da se plati predujam zakupa za nekoliko godina unaprijed, na način da saniramo krovište cijele Liburne čiju polovicu koristi naša tvrtka. Budući da se naša talijanska matična kompanija, koja se slijedom događanja na Lastovu, našla u teškoćama, te stoga nije mogla platiti, ja sam donio svoj osobni novac, koji sam ponudio Općini na ime plaćanja preostalog iznosa za krov i drugih troškova.


Apsolutna je laž da Enjoy a dream Korčula ima 1.500.000,00 kuna dugovanja. Enjoy ima neke stavke koje su u sporu, jer se radi o fakturama koje nisu ispravne ili o loše izvedenim radovima, zbog kojih je zadržan saldo po obračunu i sitnim dugovima kod nekih dobavljača za tekuće nabavke, u vrlo niskim iznosima, koja će se uredno platiti, a do sada nisu mogla bti plačena jer su svi novci preusmjeravani na plačanje sanacije krova odnosno najma za nekoliko godina unaprijed.


Investirali smo u Shatush iznos od 3.300.000,00 kuna koja predstavljaju našu imovinu.


Uz srdačne pozdrave”


Raffaello Della Bona
Direktor, Enjoy a dream Korčula d.o.o.

 VAŠE MIŠLJENJE (FORUM)

Pošalji dalje: