Naknade rodiljama i u općini Lumbarda

Naknade rodiljama i u općini Lumbarda

LUMBARDA – Od ove će godine općina Lumbarda iz svog proračuna po prvi puta isplaćivati naknade roditeljima za rođenje djeteta. Odlukom općinskog vijeća tako će rodilje za prvo i drugo rođeno dijete dobivati po tisuću kuna , za treće dijete 3.000 kuna, dok će za četvrto i svako daljnje dijete dobivati po 5.000 kuna.


Zanimljivo je da je bez obzira što ova Odluka nije bila donijeta, općina Lumbarda već isplatila sličnu naknadu još prije godinu i pol dana. I to s posebnim zadovoljstvom i što bi se reklo – “prvo – pa žensko” !


Jer tada su nakon dugo godina u Lumbardi u obitelji Marijane i Željana Jurjevića sretno na svijet stigle trojke – curice Marija, Željana i Rosana !


 VEĆA FOTOGRAFIJA


Tekst i snimak : Nenad Kosović , Večernji list

Naknade rodiljama i u općini Lumbarda

LUMBARDA – Od ove će godine općina Lumbarda iz svog proračuna po prvi puta isplaćivati naknade roditeljima za rođenje djeteta. Odlukom općinskog vijeća tako će rodilje za prvo i drugo rođeno dijete dobivati po tisuću kuna , za treće dijete 3.000 kuna, dok će za četvrto i svako daljnje dijete dobivati po 5.000 kuna.


Zanimljivo je da je bez obzira što ova Odluka nije bila donijeta, općina Lumbarda već isplatila sličnu naknadu još prije godinu i pol dana. I to s posebnim zadovoljstvom i što bi se reklo – “prvo – pa žensko” !


Jer tada su nakon dugo godina u Lumbardi u obitelji Marijane i Željana Jurjevića sretno na svijet stigle trojke – curice Marija, Željana i Rosana !


 VEĆA FOTOGRAFIJA


Tekst i snimak : Nenad Kosović , Večernji list

Pošalji dalje: