DO LJETA NOVO GRADSKO KINO I KNJIŽNICA

Radovi na Domu kultureDO LJETA NOVO GRADSKO KINO I KNJIŽNICA

KORČULA – I dok traje neizvjesnost oko zakupa ugostiteljskog dijela zgrade bivšeg Doma kulture, tzv. restorana “Liburna” zbog prijevremenog otkaza najma dosadašnjem zakupoprimcu, u punom su zamahu građevinski radovi na ostalom dijelu zgrade, predviđenom za kulturna događanja, u kojemu dominira gradska kinodvorana s pripadajućim sadržajima, pozornicom, atrijem i sličnim.


Naime, već se naziru obrisi novog kata, izraslog na bivšoj terasi zgrade gdje će se, nakon mnogih selidbi, smjestiti Gradska knjižnica “Ivan Vidali” i novoformirani “Festival Korčula”. Odmakli su i radovi na preuređenju kinodvorane i cijelog prostora interijera, koji će, zajedno s knjižnicom i ostalim sadržajima, činiti cjelinu kakvu Korčula već davno iščekuje. Uređenju interijera prethodila je sanacija oštećenog krovišta cijeloga ugostiteljskog i kulturnog kompleksa.


Prema projektu, devastirana, dotrajala i trideset godina zastarjela kinodvorana preuredit će se u višenamjenski prostor u kojem će se, pored održavanja kazališnih i kinopredstava, koncerata, organizirati nastupi viteške igre moreške, te održavati i učeničke i ostale priredbe, razna stručna predavanja itd. U atriju zgrade ustrojit će se bife, sanitarne prostorije, biljetarnica, garderoba i ostali popratni sadržaji.


Radovi na preuređenju oko tisuću metara četvornih interijera kulturnog dijela zgrade Liburna trajat će do početka sezone.


Inače, građevinski radnici domaće tvrtke Probik Trade d.o.o. nakon što su srušili, uklonili i očistili stari inventar, nepotrebne pregradne zidove, dio stropa i ostale stare sadržaje, odmakli su s radovima druge etape – zidanjem i uređenjem interijera. Ugrađuju se pregradni gipsani zidovi, postavlja električna i ostale instalacije te ugrađuje soraund zvučni sustav u budućoj kinodvorani. Pored prostorija za kinoprojekciju, grade se kabine za simultano prevođenje, režiju itd. Grad je uspio osigurati polovicu od šest milijuna kuna, koliko će stajati obnova kulturnog dijela zgrade “Liburne”.


Ostala će sredstva pokušati namaknuti od Ministarstva mora, na čiju je adresu, u ovoj proračunskoj godini, kandidirao svoj kulturni megaprojekt.


Kao investitor ove značajne investicije pojavljuje se Centar za kulturu “Festival Korčula”. Riječ je o instituciji koja će nakon završetka radova gospodariti objektom.


Tekst: Ž. Petković, snimka: T. Andrijić

Radovi na Domu kultureDO LJETA NOVO GRADSKO KINO I KNJIŽNICA

KORČULA – I dok traje neizvjesnost oko zakupa ugostiteljskog dijela zgrade bivšeg Doma kulture, tzv. restorana “Liburna” zbog prijevremenog otkaza najma dosadašnjem zakupoprimcu, u punom su zamahu građevinski radovi na ostalom dijelu zgrade, predviđenom za kulturna događanja, u kojemu dominira gradska kinodvorana s pripadajućim sadržajima, pozornicom, atrijem i sličnim.


Naime, već se naziru obrisi novog kata, izraslog na bivšoj terasi zgrade gdje će se, nakon mnogih selidbi, smjestiti Gradska knjižnica “Ivan Vidali” i novoformirani “Festival Korčula”. Odmakli su i radovi na preuređenju kinodvorane i cijelog prostora interijera, koji će, zajedno s knjižnicom i ostalim sadržajima, činiti cjelinu kakvu Korčula već davno iščekuje. Uređenju interijera prethodila je sanacija oštećenog krovišta cijeloga ugostiteljskog i kulturnog kompleksa.


Prema projektu, devastirana, dotrajala i trideset godina zastarjela kinodvorana preuredit će se u višenamjenski prostor u kojem će se, pored održavanja kazališnih i kinopredstava, koncerata, organizirati nastupi viteške igre moreške, te održavati i učeničke i ostale priredbe, razna stručna predavanja itd. U atriju zgrade ustrojit će se bife, sanitarne prostorije, biljetarnica, garderoba i ostali popratni sadržaji.


Radovi na preuređenju oko tisuću metara četvornih interijera kulturnog dijela zgrade Liburna trajat će do početka sezone.


Inače, građevinski radnici domaće tvrtke Probik Trade d.o.o. nakon što su srušili, uklonili i očistili stari inventar, nepotrebne pregradne zidove, dio stropa i ostale stare sadržaje, odmakli su s radovima druge etape – zidanjem i uređenjem interijera. Ugrađuju se pregradni gipsani zidovi, postavlja električna i ostale instalacije te ugrađuje soraund zvučni sustav u budućoj kinodvorani. Pored prostorija za kinoprojekciju, grade se kabine za simultano prevođenje, režiju itd. Grad je uspio osigurati polovicu od šest milijuna kuna, koliko će stajati obnova kulturnog dijela zgrade “Liburne”.


Ostala će sredstva pokušati namaknuti od Ministarstva mora, na čiju je adresu, u ovoj proračunskoj godini, kandidirao svoj kulturni megaprojekt.


Kao investitor ove značajne investicije pojavljuje se Centar za kulturu “Festival Korčula”. Riječ je o instituciji koja će nakon završetka radova gospodariti objektom.


Tekst: Ž. Petković, snimka: T. Andrijić

Pošalji dalje: