Smiljan Strihić – Komentar


Smiljan Strihić: Komentar povodom bespravnih radova na crkvici sv. Vida u Žrnovu


Nedavnim incidentom oko crkvice sv. Vida na mjesnom groblju u Žrnovu lokalna vlast je pokazala kako još uvijek nije naučila lekciju iz kulture. Stavljajući u prvi plan jeftinu jagmu za naklonost birača pred iduće lokalne izbore Korčulansko poglavarstvo je ovim nemarom pokazalo kako zaista nije sposobno na valjani način skrbiti o prebogatoj i vrijednoj kulturnoj baštini na području grada Korčule.


Ne samo da u četiri godine upravljanja Gradom nisu pokazali senzibilitet za probleme kulturnog nasljeđa i baštine, već su raznim spletkama, polovičnim rješenjima i krivim odlukama nanijeli neprocjenjivu štetu ukupnom ugledu kulture i tradicije Grada Korčule. Radi boljeg upoznavanja građana i da se ne zaboravi, treba navesti samo nekoliko značajnijih propusta ovog Poglavarstva i gradonačelnika tijekom protekle četiri godine.


Zanemarivanje projekta ambijentalne i spomeničke rasvjete u gradu i dijelu kontaktne zone, te postavljanje iste bez valjane dokumentacije i dozvole


Zapuštanje važnog projekta dovršenja palače Arneri kojom bi grad riješio nedostatak muzejsko izložbenog prostora budući Korčula trenutno (na sramotu) ne posjeduje vlastitu likovnu galeriju.


Nemar i sporost oko rješavanja projekta renoviranja palače Gabrielis, tj. Korčulanskog gradskog muzeja, čime je djelomično onemogućeno kvalitetno prezentiranje cjelovitosti muzejskih zbirki i eksponata.


Nepokretanje sudskog spora oko revizije uknjižbe na gradski Arsenal čime bi se (ima naznaka za povoljan ishod parnice u korist grada) gradu Korčuli priskrbilo vrijedan prostor za smještanje Arhiva i Gradske knjižnice.


Nebriga oko SUMNJIVE uknjižbe na zgradu hotela Korčula od strane HTP Korčula i nepokretanja spora oko tog važnog objekta koji bi uz angažman dobrog odvjetničkog ureda trebao pripasti Gradu Korčuli..


Dopuštanje protuzakonitog proširenja ceste kroz Pupnatsku luku, iako je možda bilo dovoljno samo presvući novim asfaltom već postojeću cestu.


Potom treba spomenuti pokušaj gradnje nekakve fantomske zaobilaznice kroz zaštićenu park šumu Hober do Doma zdravlja i već učinjenu devastaciju u samoj spomenutoj šumi a sve ponovno bez potrebitih dozvola i dokumentacije. (Tužba obitelji Letica)


I na kraju najveći propust sadašnjeg Poglavarstva odnosi se na nepotrebnu prodaju dviju nekretnina u vlasništvu grada radi kupovine kuće M. Pola, umjesto pokretanja parnice protiv sestara Biondić i Benčak. Naime postojala je mogućnost pokretanja parnice za utvrđivanje pravovaljanosti uknjižbe, a u isti čas postupiti po članu 28. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji omogućava ograničenje na posjedu kulturnog dobra radi omogućavanja dostupnosti kult. dobra javnosti. Sve ove radnje je Gradsko poglavarstvo propustilo izvršiti, sugerirajući lukavo Gradskom vijeću da odobri prodaju dviju nekretnina kako bi realiziralo svoj, za Korčulu preskup i štetan plan.


U ovih nekoliko stavaka su navedeni otprilike glavni prekršaji i neredi koje je direktno prouzrokovalo sadašnje Korčulansko poglavarstvo na čelu sa gradonačelnikom za što postoje argumenti i dokazi kod nadležnih Državnih ili Županijskih organa. Međutim zadnji čin kojim se barbarski i bez prethodne dokumentacije i suglasnoti konzervatora nasrnulo na staru crkvicu sv. Vida na mjesnom groblju u Žrnovu, prelazi sve okvire dopuštenog i sadrži elemente kaznenog dijela.


Naročito je iritantna “velika briga” Tajane Grbin, zadužene u Poglavarstvu za kulturu, koja je navodno odmah pozvala dubrovačke konzervatore, a oni su vidjevši da se crkvica ne nalazi na Stradunu, piscu ovih redaka rekli kako na crkvici i nije napravljena neka velika šteta.


Nevjerojatno koliko Korčula ima sreće sa novom garniturom konzervatora koji su pomno pregledali učinjenu “rabotu” i brže bolje pobjegli pred kišom u Dubrovnik. Začudo crkvica je sa otučenom žbukom pokisnula i prokisnula, a konzervatorima ni kap na glavu.


Da razjasnimo; pravne osobe u ovom incidentu su Grad sa gradonačelnikom i Probik d.o.o


U tekstu dopisnika SD Željana Petkovića se želi sugerirati kako Grad, zamislite kao investitor nije znao što mu radi mjesni odbor Žrnova i kao trebali bi vjerovati kako se gospodin Cebalo drznuo uputiti radnike Probika i naložiti im da počnu mlatiti po staroj crkvici kako znaju i umiju, bez nazočnosti konzervatora i posjedovanja projekta i lokacijske dozvole. Naše vrčo Poglavarstvo o tom “tucanju” po sv. Vidu nije imalo pojma. Možda, tko zna, samo logično da je Korčulansko poglavarstvo dužno nakon dobivenog novca pribaviti potrebnu dokumentaciju i projekt , važan za tako osjetljive objekte, pa od ovog incidenta ne bi bilo ništa. Ali izgleda Grad ne može potrošiti ni 100 000 kuna ako ne krši zakon.


I na kraju tko će sada odgovarati za eventualnu štetu na spomeniku kulture, potom tko će ga dovršiti i tko će sve novonastale troškove platiti..


Tekst: Smiljan Strihić


Smiljan Strihić: Komentar povodom bespravnih radova na crkvici sv. Vida u Žrnovu


Nedavnim incidentom oko crkvice sv. Vida na mjesnom groblju u Žrnovu lokalna vlast je pokazala kako još uvijek nije naučila lekciju iz kulture. Stavljajući u prvi plan jeftinu jagmu za naklonost birača pred iduće lokalne izbore Korčulansko poglavarstvo je ovim nemarom pokazalo kako zaista nije sposobno na valjani način skrbiti o prebogatoj i vrijednoj kulturnoj baštini na području grada Korčule.


Ne samo da u četiri godine upravljanja Gradom nisu pokazali senzibilitet za probleme kulturnog nasljeđa i baštine, već su raznim spletkama, polovičnim rješenjima i krivim odlukama nanijeli neprocjenjivu štetu ukupnom ugledu kulture i tradicije Grada Korčule. Radi boljeg upoznavanja građana i da se ne zaboravi, treba navesti samo nekoliko značajnijih propusta ovog Poglavarstva i gradonačelnika tijekom protekle četiri godine.


Zanemarivanje projekta ambijentalne i spomeničke rasvjete u gradu i dijelu kontaktne zone, te postavljanje iste bez valjane dokumentacije i dozvole


Zapuštanje važnog projekta dovršenja palače Arneri kojom bi grad riješio nedostatak muzejsko izložbenog prostora budući Korčula trenutno (na sramotu) ne posjeduje vlastitu likovnu galeriju.


Nemar i sporost oko rješavanja projekta renoviranja palače Gabrielis, tj. Korčulanskog gradskog muzeja, čime je djelomično onemogućeno kvalitetno prezentiranje cjelovitosti muzejskih zbirki i eksponata.


Nepokretanje sudskog spora oko revizije uknjižbe na gradski Arsenal čime bi se (ima naznaka za povoljan ishod parnice u korist grada) gradu Korčuli priskrbilo vrijedan prostor za smještanje Arhiva i Gradske knjižnice.


Nebriga oko SUMNJIVE uknjižbe na zgradu hotela Korčula od strane HTP Korčula i nepokretanja spora oko tog važnog objekta koji bi uz angažman dobrog odvjetničkog ureda trebao pripasti Gradu Korčuli..


Dopuštanje protuzakonitog proširenja ceste kroz Pupnatsku luku, iako je možda bilo dovoljno samo presvući novim asfaltom već postojeću cestu.


Potom treba spomenuti pokušaj gradnje nekakve fantomske zaobilaznice kroz zaštićenu park šumu Hober do Doma zdravlja i već učinjenu devastaciju u samoj spomenutoj šumi a sve ponovno bez potrebitih dozvola i dokumentacije. (Tužba obitelji Letica)


I na kraju najveći propust sadašnjeg Poglavarstva odnosi se na nepotrebnu prodaju dviju nekretnina u vlasništvu grada radi kupovine kuće M. Pola, umjesto pokretanja parnice protiv sestara Biondić i Benčak. Naime postojala je mogućnost pokretanja parnice za utvrđivanje pravovaljanosti uknjižbe, a u isti čas postupiti po članu 28. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji omogućava ograničenje na posjedu kulturnog dobra radi omogućavanja dostupnosti kult. dobra javnosti. Sve ove radnje je Gradsko poglavarstvo propustilo izvršiti, sugerirajući lukavo Gradskom vijeću da odobri prodaju dviju nekretnina kako bi realiziralo svoj, za Korčulu preskup i štetan plan.


U ovih nekoliko stavaka su navedeni otprilike glavni prekršaji i neredi koje je direktno prouzrokovalo sadašnje Korčulansko poglavarstvo na čelu sa gradonačelnikom za što postoje argumenti i dokazi kod nadležnih Državnih ili Županijskih organa. Međutim zadnji čin kojim se barbarski i bez prethodne dokumentacije i suglasnoti konzervatora nasrnulo na staru crkvicu sv. Vida na mjesnom groblju u Žrnovu, prelazi sve okvire dopuštenog i sadrži elemente kaznenog dijela.


Naročito je iritantna “velika briga” Tajane Grbin, zadužene u Poglavarstvu za kulturu, koja je navodno odmah pozvala dubrovačke konzervatore, a oni su vidjevši da se crkvica ne nalazi na Stradunu, piscu ovih redaka rekli kako na crkvici i nije napravljena neka velika šteta.


Nevjerojatno koliko Korčula ima sreće sa novom garniturom konzervatora koji su pomno pregledali učinjenu “rabotu” i brže bolje pobjegli pred kišom u Dubrovnik. Začudo crkvica je sa otučenom žbukom pokisnula i prokisnula, a konzervatorima ni kap na glavu.


Da razjasnimo; pravne osobe u ovom incidentu su Grad sa gradonačelnikom i Probik d.o.o


U tekstu dopisnika SD Željana Petkovića se želi sugerirati kako Grad, zamislite kao investitor nije znao što mu radi mjesni odbor Žrnova i kao trebali bi vjerovati kako se gospodin Cebalo drznuo uputiti radnike Probika i naložiti im da počnu mlatiti po staroj crkvici kako znaju i umiju, bez nazočnosti konzervatora i posjedovanja projekta i lokacijske dozvole. Naše vrčo Poglavarstvo o tom “tucanju” po sv. Vidu nije imalo pojma. Možda, tko zna, samo logično da je Korčulansko poglavarstvo dužno nakon dobivenog novca pribaviti potrebnu dokumentaciju i projekt , važan za tako osjetljive objekte, pa od ovog incidenta ne bi bilo ništa. Ali izgleda Grad ne može potrošiti ni 100 000 kuna ako ne krši zakon.


I na kraju tko će sada odgovarati za eventualnu štetu na spomeniku kulture, potom tko će ga dovršiti i tko će sve novonastale troškove platiti..


Tekst: Smiljan Strihić

Pošalji dalje: