Kažnjavanje za hvatanje turista?

Autobusni kolodvor - došla je dubrovačka...Kažnjavanje za hvatanje turista?

 

KORČULA – Nuđenje privatnog smještaja turistima na ulici (posebno na autobusnom kolodvoru i na rivi) u Korčuli postalo je ružna svakodnevnica. Očekuje se svaki autobus i nudi se usmeno smještaj (rijetki imaju natpise).

 


Građani se trude popuniti svoje smještajne kapacitete kako bi poboljšali “krvnu sliku” svog kućnog proračuna nudeči ili oglašavajući svoj smještaj.

 

Najveći je problem kada katamaran ili brod stigne u isto vrijeme kad i autobus a kako se ne može biti na dva mjesta istovremeno, potrebno je “procijeniti” gdje su bolje šanse za pronalazak gostiju.


Događaju se i komične situacije kada se korčulanin/ka vrati iz npr. Splita katamaranom pa ga se hvata za ruku i na jednom od stranih jezika nudi “smještaj”. Najčešće griješe stariji “turistički radnici”, jer “ko bi ga pozna?”. Događali su se i fizičko/verbalni obračuni oko toga “ko ga je prvi vidi”.


U tome nebi bilo ništa sporno kada nebi postojale iznimke (ili su iznimke oni drugi) koje su prošli granicu pristojnog ponašanja te vrlo agresivno hvataju gosta za ruku, ulazeći mu u lice, naprosto ga tjerajući da ode pogledati taj “kraljevski apartman”. Vjerojatno se jadni turisti pitaju, gdje smo ovo došli, ili odmah požele da otiđu. A možda su i već navikli, jer kako čujem, u Splitu i Dubrovniku je praksa ista.

 

U Korčuli bi stvari trebale uskoro biti promijenjene. Postoji inicijativa o promjeni “Odluke o komunalnoj djelatnosti” i “Odluke o komunalnom redu”. Da li će promjene spomenutih Odluka stići na dnevni red sljedećeg Gradskog vijeća, vidjet ćemo. Ako ne dođu, onda i ne moraju, jer će biti kasno da se ovu turističku sezonu nešto promijeni.

 

Doznajemo kako će su predložene kazne za nuđenje privatnog smještaja turistima na ulici u visini od otprilike 5.000 Kn i više.

 

Što kaže Državni inspektorat (Dubrovački list, 3. svibnja 2005.)?

Rješavanje problema s građanima koji nude usluge smještaja u domaćinstvu i to na način da time ometaju javni red i mir (osobito na javnim površinama) u nadležnosti je policijske uprave i komunalnog redarstva


Gradski komunalni redari ovlašteni su intervenirati na prostorima na kojima nije predviđeno nuđenje takvih usluga. U slučajevima kada dođe do verbalnih i fizičkih sukoba prigodom kojih se narušava javni red i mir, ovlašteni su intervenirati službenici nadležne policijske uprave.


Iznajmljivanje smještaja gostima u domaćinstvima može se obavljati putem putničke agencije i neposredno putem vlasnika smještaja u domaćinstvu. Gospodarski inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su kazniti osobe koje posreduju u iznajmljivanju smještaja koji je u vlasništvu drugih iznajmljivača, odnosno kada jedan iznajmljivač nudi smještaj kod nekog drugog osim kod sebe. Zakonom o turističkoj djelatnosti u člankom 69. propisana je kazna od 5.000,00 do 35.000,00 kuna za prekršaj koji počini pravna ili fizička osoba ako pruža takve usluge, a nije putnička agencija”, tj. ako posreduje u pružanju usluga boravka.


Također, gospodarski inspektori ovlašteni su kazniti i zabraniti obavljanje djelatnosti građanima koji iznajmljuju usluge smještaja u domaćinstvu, a ne ispunjavaju propisane minimalne uvjete ili ih pružaju bez pribavljenog odobrenja nadležnog ureda, što se mora utvrđivati izravnim inspekcijskim nadzorima. Već spomenutim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti u članku 57. predviđena je za takav prekršaj novčana kazna od 2.500,00 do 10.000,00 kuna.


Tekst i snimka: T. Andrijić
Autobusni kolodvor - došla je dubrovačka...Kažnjavanje za hvatanje turista?

 

KORČULA – Nuđenje privatnog smještaja turistima na ulici (posebno na autobusnom kolodvoru i na rivi) u Korčuli postalo je ružna svakodnevnica. Očekuje se svaki autobus i nudi se usmeno smještaj (rijetki imaju natpise).

 


Građani se trude popuniti svoje smještajne kapacitete kako bi poboljšali “krvnu sliku” svog kućnog proračuna nudeči ili oglašavajući svoj smještaj.

 

Najveći je problem kada katamaran ili brod stigne u isto vrijeme kad i autobus a kako se ne može biti na dva mjesta istovremeno, potrebno je “procijeniti” gdje su bolje šanse za pronalazak gostiju.


Događaju se i komične situacije kada se korčulanin/ka vrati iz npr. Splita katamaranom pa ga se hvata za ruku i na jednom od stranih jezika nudi “smještaj”. Najčešće griješe stariji “turistički radnici”, jer “ko bi ga pozna?”. Događali su se i fizičko/verbalni obračuni oko toga “ko ga je prvi vidi”.


U tome nebi bilo ništa sporno kada nebi postojale iznimke (ili su iznimke oni drugi) koje su prošli granicu pristojnog ponašanja te vrlo agresivno hvataju gosta za ruku, ulazeći mu u lice, naprosto ga tjerajući da ode pogledati taj “kraljevski apartman”. Vjerojatno se jadni turisti pitaju, gdje smo ovo došli, ili odmah požele da otiđu. A možda su i već navikli, jer kako čujem, u Splitu i Dubrovniku je praksa ista.

 

U Korčuli bi stvari trebale uskoro biti promijenjene. Postoji inicijativa o promjeni “Odluke o komunalnoj djelatnosti” i “Odluke o komunalnom redu”. Da li će promjene spomenutih Odluka stići na dnevni red sljedećeg Gradskog vijeća, vidjet ćemo. Ako ne dođu, onda i ne moraju, jer će biti kasno da se ovu turističku sezonu nešto promijeni.

 

Doznajemo kako će su predložene kazne za nuđenje privatnog smještaja turistima na ulici u visini od otprilike 5.000 Kn i više.

 

Što kaže Državni inspektorat (Dubrovački list, 3. svibnja 2005.)?

Rješavanje problema s građanima koji nude usluge smještaja u domaćinstvu i to na način da time ometaju javni red i mir (osobito na javnim površinama) u nadležnosti je policijske uprave i komunalnog redarstva


Gradski komunalni redari ovlašteni su intervenirati na prostorima na kojima nije predviđeno nuđenje takvih usluga. U slučajevima kada dođe do verbalnih i fizičkih sukoba prigodom kojih se narušava javni red i mir, ovlašteni su intervenirati službenici nadležne policijske uprave.


Iznajmljivanje smještaja gostima u domaćinstvima može se obavljati putem putničke agencije i neposredno putem vlasnika smještaja u domaćinstvu. Gospodarski inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su kazniti osobe koje posreduju u iznajmljivanju smještaja koji je u vlasništvu drugih iznajmljivača, odnosno kada jedan iznajmljivač nudi smještaj kod nekog drugog osim kod sebe. Zakonom o turističkoj djelatnosti u člankom 69. propisana je kazna od 5.000,00 do 35.000,00 kuna za prekršaj koji počini pravna ili fizička osoba ako pruža takve usluge, a nije putnička agencija”, tj. ako posreduje u pružanju usluga boravka.


Također, gospodarski inspektori ovlašteni su kazniti i zabraniti obavljanje djelatnosti građanima koji iznajmljuju usluge smještaja u domaćinstvu, a ne ispunjavaju propisane minimalne uvjete ili ih pružaju bez pribavljenog odobrenja nadležnog ureda, što se mora utvrđivati izravnim inspekcijskim nadzorima. Već spomenutim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti u članku 57. predviđena je za takav prekršaj novčana kazna od 2.500,00 do 10.000,00 kuna.


Tekst i snimka: T. Andrijić

Pošalji dalje: