Dominče u sezonu bez prometnih gužvi


Dominče u sezonu bez prometnih gužvi

Proširena pristupna cesta dobila je i nogostup i javnu rasvjetu – Gradski oci zadovoljni su načinom uređenja pristaništa, ali ne i dinamikom postavljanja montažnih objekata

KORČULA – Trajektno pristanište Dominče u ovoj sezoni bit će u potpunosti na raspolaganju vozačima i putnicima, a reorganizacijom cijele luke, čiji se radovi privode kraju, prometni će čepovi i gužve biti smanjene na najmanju moguću mjeru.

Naime, nakon što je obavljena rekonstrukcija pristaništa teška 1,5 milijuna kuna, Grad je poduzeo sve radnje da se uredi i sami pristup pristaništu, sa svim popratnim sadržajima uobičajenima za taj prostor.
Najprije je proširena pristupna cesta i napravljena treća prometna traka za skretanje na Ininu benzinski crpku. Proširena pristupna cesta dobila je i nogostup i javnu rasvjetu koja je postavljena od obližnjeg hotelskog kompleksa Bon Repos. Sljedeća faza u uređivanju pristaništa bila je postavljanje unificiranih, jednoobraznih ugostiteljskih i naplatnih kioska za prodaju karata i novina iznad prostora gdje se u luci odvija promet. Time je cijeli prošireni prostor pristaništa dobio više mjesta za ukrcaj, iskrcaj i parkiranje automobila.

Grad je sklopio ugovor sa pet koncesionara, napravio razmještaj i betonsku podlogu za kioske koje su postavljeni na točno određeno mjesto, izdvojeno iznad operativnog dijela pristaništa. Kako dosadašnji kemijski WC-i nisu ispunili svoju svrhu, pri završetku je izrada montažnog sanitarnog čvora sa posebnim odijelcima za invalide muškarce i žene. Riječ je o klasično uređenim sanitarijama sa svim potrebnim elementima, što će zajedno sa tipiziranim ugostiteljskim objektima značajno podignuti razinu usluge putnicima i omogućiti im puni komfor pri čekanju na ukrcaj.

Radi lakšeg i bržeg ukrcaja i iskrcaja, na pristaništu, od nedavno djeluju prometni redari. Oni uz pomoć prometnih rampi reguliraju promet ulaska i izlaska vozila u i iz trajekata.

Za sada još nema velikih gužvi i prometnih čepova na pristupnoj cesti i samoj trajektnoj luci – kažu nam u redarskoj službi.
U poglavarstvu su zadovoljni načinom uređenja pristaništa, ali ne i dogovorenom dinamikom postavljanja montažnih objekata. Pored tri ugostiteljska objekta, te dva za prodaju putničkih karata i novina, još na svoje mjesto nije stigao ugovoreni montažni objekt sa WC-om i ostalim sadržajima.


Tekst i snimka: Željan Petković


Dominče u sezonu bez prometnih gužvi

Proširena pristupna cesta dobila je i nogostup i javnu rasvjetu – Gradski oci zadovoljni su načinom uređenja pristaništa, ali ne i dinamikom postavljanja montažnih objekata

KORČULA – Trajektno pristanište Dominče u ovoj sezoni bit će u potpunosti na raspolaganju vozačima i putnicima, a reorganizacijom cijele luke, čiji se radovi privode kraju, prometni će čepovi i gužve biti smanjene na najmanju moguću mjeru.

Naime, nakon što je obavljena rekonstrukcija pristaništa teška 1,5 milijuna kuna, Grad je poduzeo sve radnje da se uredi i sami pristup pristaništu, sa svim popratnim sadržajima uobičajenima za taj prostor.
Najprije je proširena pristupna cesta i napravljena treća prometna traka za skretanje na Ininu benzinski crpku. Proširena pristupna cesta dobila je i nogostup i javnu rasvjetu koja je postavljena od obližnjeg hotelskog kompleksa Bon Repos. Sljedeća faza u uređivanju pristaništa bila je postavljanje unificiranih, jednoobraznih ugostiteljskih i naplatnih kioska za prodaju karata i novina iznad prostora gdje se u luci odvija promet. Time je cijeli prošireni prostor pristaništa dobio više mjesta za ukrcaj, iskrcaj i parkiranje automobila.

Grad je sklopio ugovor sa pet koncesionara, napravio razmještaj i betonsku podlogu za kioske koje su postavljeni na točno određeno mjesto, izdvojeno iznad operativnog dijela pristaništa. Kako dosadašnji kemijski WC-i nisu ispunili svoju svrhu, pri završetku je izrada montažnog sanitarnog čvora sa posebnim odijelcima za invalide muškarce i žene. Riječ je o klasično uređenim sanitarijama sa svim potrebnim elementima, što će zajedno sa tipiziranim ugostiteljskim objektima značajno podignuti razinu usluge putnicima i omogućiti im puni komfor pri čekanju na ukrcaj.

Radi lakšeg i bržeg ukrcaja i iskrcaja, na pristaništu, od nedavno djeluju prometni redari. Oni uz pomoć prometnih rampi reguliraju promet ulaska i izlaska vozila u i iz trajekata.

Za sada još nema velikih gužvi i prometnih čepova na pristupnoj cesti i samoj trajektnoj luci – kažu nam u redarskoj službi.
U poglavarstvu su zadovoljni načinom uređenja pristaništa, ali ne i dogovorenom dinamikom postavljanja montažnih objekata. Pored tri ugostiteljska objekta, te dva za prodaju putničkih karata i novina, još na svoje mjesto nije stigao ugovoreni montažni objekt sa WC-om i ostalim sadržajima.


Tekst i snimka: Željan Petković

Pošalji dalje: