“Di korčulani hitaju smeće?”


“Di korčulani hitaju smeće?”

KORČULA – Odgovor na ovo nagradno pitanje iz naslova dati će vam 19 slika naše foto reportaže. Nakon što pogledate slike, dobiti ćete i odgovor zašto “Hober” nije postavio još kanti za smeće kojih stvarno nedostaje po gradu. Nađete li se npr. u Starom gradu, nemate gdje baciti papirić, žvaku ili slično.

Ali, što kada “Hober” postavi kante? Te lokacije postaju smetlišta i odlagališta “saketa” koja smrde i to zaslugom nas samih.

Izgleda da “Hoberu” koji 3 puta dnevno (u sezoni) prazni kante preostaje samo da ih ukloni u interesu – čišćeg grada! Žalosno ali istinito.

19 FOTOGRAFIJA


Tekst: T. Andrijić


“Di korčulani hitaju smeće?”

KORČULA – Odgovor na ovo nagradno pitanje iz naslova dati će vam 19 slika naše foto reportaže. Nakon što pogledate slike, dobiti ćete i odgovor zašto “Hober” nije postavio još kanti za smeće kojih stvarno nedostaje po gradu. Nađete li se npr. u Starom gradu, nemate gdje baciti papirić, žvaku ili slično.

Ali, što kada “Hober” postavi kante? Te lokacije postaju smetlišta i odlagališta “saketa” koja smrde i to zaslugom nas samih.

Izgleda da “Hoberu” koji 3 puta dnevno (u sezoni) prazni kante preostaje samo da ih ukloni u interesu – čišćeg grada! Žalosno ali istinito.

19 FOTOGRAFIJA


Tekst: T. Andrijić

Pošalji dalje: