Kažnjavanje za hvatanje turista? (2)


Autobusni kolodvor KorčulaKažnjavanje za hvatanje turista? (2)


O problemu agresivnog nuđenja usluga privatnog smještaja na autobusnom kolodvoru, trajektu ili rivi, pisao sam prije skoro mjesec dana (vidi link) kada sam i predviđao mogućnost da se takva djelatnost počne kažnjavati.

Izgleda da nisam pogriješio (osim u visini kazne) jer je u dnevnom redu Gradskog vijeća koje će se održati 19. srpnja prijedlog “Odluke izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Korčule”. Tim prijedlogom se, između ostalih izmjena (o kojima ću drugi put), predviđa novi članak 6a koji glasi:

Tko nudi ili prodaje smještajne i druge turističke usluge na javno-prometnim površinama (trgovi, ulice, parkovi, kolodvori, operativne obale, spomenici i sl.) a nema za to posebno odobrenje Gradskog poglavarstva, odnosno drugog nadležnog tijela Grada Korčule, kaznit će se za prekršaj globom od 200,00 kuna

Također, u Prijedlogu izmjena i dopuna termini “ovlaštene službene osobe” zamjenjuju se riječima “policijski službenici” kako bi bilo valjda jasnije tko bi trebao naplatiti kaznu.

Ukoliko Gradsko vijeće usvoji ovaj prijedlog, stvoriti će se temelji potrebni za rješavanje ovog problema.

Uz ovaj tekst priložen je scan dopisa koje je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka poslalo jednoj korčulanskoj turističkoj agenciji na njen protest kako “bukeri” prave veliku štetu radu agencije nelegalnim obavljanjem turističke djelatnosti. Zanimljivo je pročitati mišljenje Ministarstva.

DOPIS MINISTARSTVA MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Tekst: T. Andrijić


Autobusni kolodvor KorčulaKažnjavanje za hvatanje turista? (2)


O problemu agresivnog nuđenja usluga privatnog smještaja na autobusnom kolodvoru, trajektu ili rivi, pisao sam prije skoro mjesec dana (vidi link) kada sam i predviđao mogućnost da se takva djelatnost počne kažnjavati.

Izgleda da nisam pogriješio (osim u visini kazne) jer je u dnevnom redu Gradskog vijeća koje će se održati 19. srpnja prijedlog “Odluke izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Korčule”. Tim prijedlogom se, između ostalih izmjena (o kojima ću drugi put), predviđa novi članak 6a koji glasi:

Tko nudi ili prodaje smještajne i druge turističke usluge na javno-prometnim površinama (trgovi, ulice, parkovi, kolodvori, operativne obale, spomenici i sl.) a nema za to posebno odobrenje Gradskog poglavarstva, odnosno drugog nadležnog tijela Grada Korčule, kaznit će se za prekršaj globom od 200,00 kuna

Također, u Prijedlogu izmjena i dopuna termini “ovlaštene službene osobe” zamjenjuju se riječima “policijski službenici” kako bi bilo valjda jasnije tko bi trebao naplatiti kaznu.

Ukoliko Gradsko vijeće usvoji ovaj prijedlog, stvoriti će se temelji potrebni za rješavanje ovog problema.

Uz ovaj tekst priložen je scan dopisa koje je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka poslalo jednoj korčulanskoj turističkoj agenciji na njen protest kako “bukeri” prave veliku štetu radu agencije nelegalnim obavljanjem turističke djelatnosti. Zanimljivo je pročitati mišljenje Ministarstva.

DOPIS MINISTARSTVA MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Tekst: T. Andrijić

Pošalji dalje: