Telemedicinska veza sa bolnicama u Splitu i Zagreb


Korčulanski Dom ZdravljaTelemedicinska veza sa bolnicama u Splitu i Zagrebu


KORČULA –  U sklopu Projekta razvoja zdravstvene zaštite na našim otocima, koje provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, korčulanskom Domu zdravlja prošli je tjedan isporučena telemedicinska oprema, kojom će ova zdravstvena ustanova biti povezana sa našim vodećim kliničkim centrima i njihovim stručnajcima.


Riječ je o Pilot programu s kojim ćemo pacijentima na srednjodalmatinskim otocima stalno osigurati najviši stupanj zdravstvene zaštite – rekao je Dr. Josip Podbevšek, ravnatelj DZ Korčula i član Povjerenstva za telemedicinu i Povjerenstva za unapređenje zdravstva na otocima.


Oprema se sastoji od video konferencijskog kompleta, 12-kanalnog tele EKG-a, velike digitalne kamere, računalne opreme, laserskog printera i druge tehnike nužne za telemedicinsku vezu uskoro će biti instalirana, a na otoku Korčuli biti će dva telemedicinska punkta – u Korčuli i Vela Luci. Putem ove opreme moći ćemo direktno sa mjesta obrade pacijenata konzultirati vrhunske stručnjake naših renomiranih klinika. U našoj ustanovi taj će punkt biti u prostoru Hitne medicinske pomoći. Ovih dana radimo tehničke pripreme kako bi stručnjaci “Siemensa”, koji je proizvođač opreme, mogli montirati i educirati naše osoblje. Očekujemo da će sve biti spremno u narednih mjesec dana, a demonstracija telemedicinske veze sa naših otoka biti će prikazana na Međunarodnom simpoziju telemedicine koji će se u rujnu održati u Zagrebu.


Pored Korčule, telemedicinsku vezu uskoro će imati još tri srednjodalmatinska otoka. Otok Vis svoje će telemedicinske punktove imati u Komiži i Visu, otok Hvar u Jelsi i Hvaru, dok će telelemedicinski punkt za otok Brač biti u Supetru.


Tekst i snimka: Nenad Kosović


Korčulanski Dom ZdravljaTelemedicinska veza sa bolnicama u Splitu i Zagrebu


KORČULA –  U sklopu Projekta razvoja zdravstvene zaštite na našim otocima, koje provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, korčulanskom Domu zdravlja prošli je tjedan isporučena telemedicinska oprema, kojom će ova zdravstvena ustanova biti povezana sa našim vodećim kliničkim centrima i njihovim stručnajcima.


Riječ je o Pilot programu s kojim ćemo pacijentima na srednjodalmatinskim otocima stalno osigurati najviši stupanj zdravstvene zaštite – rekao je Dr. Josip Podbevšek, ravnatelj DZ Korčula i član Povjerenstva za telemedicinu i Povjerenstva za unapređenje zdravstva na otocima.


Oprema se sastoji od video konferencijskog kompleta, 12-kanalnog tele EKG-a, velike digitalne kamere, računalne opreme, laserskog printera i druge tehnike nužne za telemedicinsku vezu uskoro će biti instalirana, a na otoku Korčuli biti će dva telemedicinska punkta – u Korčuli i Vela Luci. Putem ove opreme moći ćemo direktno sa mjesta obrade pacijenata konzultirati vrhunske stručnjake naših renomiranih klinika. U našoj ustanovi taj će punkt biti u prostoru Hitne medicinske pomoći. Ovih dana radimo tehničke pripreme kako bi stručnjaci “Siemensa”, koji je proizvođač opreme, mogli montirati i educirati naše osoblje. Očekujemo da će sve biti spremno u narednih mjesec dana, a demonstracija telemedicinske veze sa naših otoka biti će prikazana na Međunarodnom simpoziju telemedicine koji će se u rujnu održati u Zagrebu.


Pored Korčule, telemedicinsku vezu uskoro će imati još tri srednjodalmatinska otoka. Otok Vis svoje će telemedicinske punktove imati u Komiži i Visu, otok Hvar u Jelsi i Hvaru, dok će telelemedicinski punkt za otok Brač biti u Supetru.


Tekst i snimka: Nenad Kosović

Pošalji dalje: