Potpisan Ugovor o sanaciji odlagališta Kokojevica


KokojevicaPotpisan Ugovor o sanaciji odlagališta Kokojevica vrijedan 20.000.000 Kuna


KORČULA – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Lumbarda, kao nositelj programa sanacije te Grad Korčula, kao sudionik u sanaciji potpisali su u ponedjeljak Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Kokojevica u visini od 20.000.000 kuna.


Prema Ugovoru, čijem su potpisivanju nazočili dožupan Dubrovačko – neretvanske županije Željko Kulšić, direktor Vladina Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo te pročelnik za komunalne djelatnosti Dubrovačko – neretvanske županije Ivo Margete, Fond će sudjelovati u financiranju sanacije sa 60 posto sredstava, što iznosi 12.000.000 kuna, dok će se presotali iznos raspodijeliti na Općinu Lumbarda i Grad Korčula i to 5.600.000 na Grad Korčulu a 2.400.000 kuna na Općinu Lumbarda, što je srazmjerno broju fizičkih i pravnih osoba koji odlažu otpad na odlagalište Kokojevica.


Ovim će se projektom odlagalište Kokojevica sanirati do 2008. godine nakon čega će biti i konačno zatvoreno čime će se riješiti ekološki problem prisutan već 40 godina. Zatvaranje Kokojevice planira se nakon što se uredi centralni županijski centar za gospodarenje otpadom za kojega je već odabrana lokacija udaljena 50 km od Dola prema granici s Bosnom i Hercegovinom. Na otoku Korčuli, prema projektu gospodarenja otpadom, planira se izgradnja reciklažnog dvorišta gdje će se vršiti selekcija komunalnog otpada za što još nije odabrana lokacija ali sigurno je da neće biti na prostoru Kokojevice za što su dana i pismena jamstva predstavnika Dubrovačko – neretvanske županije – kazao je načelnik Općine Lumbarda Ivan Radovan.


Konačnim zatvaranjem Kokojevice steći će se uvjeti za izgradnju sportsko rekreacijske zone sa uređenim golf terenima i ostalim sportskim sadržajima što će se predvidjeti pri slijedećoj izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Lumbarda. Kokojevica će tako, vjeruje načelnik Radovan, u skoroj budućnosti postati poznata po prvom golf terenu izgrađenom na otoku čime će se obogatiti turistička ponuda cijeloga otoka Korčule.


Tekst: L. Filippi Brkić, snimka: T. Andrijić


KokojevicaPotpisan Ugovor o sanaciji odlagališta Kokojevica vrijedan 20.000.000 Kuna


KORČULA – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Lumbarda, kao nositelj programa sanacije te Grad Korčula, kao sudionik u sanaciji potpisali su u ponedjeljak Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Kokojevica u visini od 20.000.000 kuna.


Prema Ugovoru, čijem su potpisivanju nazočili dožupan Dubrovačko – neretvanske županije Željko Kulšić, direktor Vladina Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo te pročelnik za komunalne djelatnosti Dubrovačko – neretvanske županije Ivo Margete, Fond će sudjelovati u financiranju sanacije sa 60 posto sredstava, što iznosi 12.000.000 kuna, dok će se presotali iznos raspodijeliti na Općinu Lumbarda i Grad Korčula i to 5.600.000 na Grad Korčulu a 2.400.000 kuna na Općinu Lumbarda, što je srazmjerno broju fizičkih i pravnih osoba koji odlažu otpad na odlagalište Kokojevica.


Ovim će se projektom odlagalište Kokojevica sanirati do 2008. godine nakon čega će biti i konačno zatvoreno čime će se riješiti ekološki problem prisutan već 40 godina. Zatvaranje Kokojevice planira se nakon što se uredi centralni županijski centar za gospodarenje otpadom za kojega je već odabrana lokacija udaljena 50 km od Dola prema granici s Bosnom i Hercegovinom. Na otoku Korčuli, prema projektu gospodarenja otpadom, planira se izgradnja reciklažnog dvorišta gdje će se vršiti selekcija komunalnog otpada za što još nije odabrana lokacija ali sigurno je da neće biti na prostoru Kokojevice za što su dana i pismena jamstva predstavnika Dubrovačko – neretvanske županije – kazao je načelnik Općine Lumbarda Ivan Radovan.


Konačnim zatvaranjem Kokojevice steći će se uvjeti za izgradnju sportsko rekreacijske zone sa uređenim golf terenima i ostalim sportskim sadržajima što će se predvidjeti pri slijedećoj izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Lumbarda. Kokojevica će tako, vjeruje načelnik Radovan, u skoroj budućnosti postati poznata po prvom golf terenu izgrađenom na otoku čime će se obogatiti turistička ponuda cijeloga otoka Korčule.


Tekst: L. Filippi Brkić, snimka: T. Andrijić

Pošalji dalje: