Osniva se savjet mladih

BLATO – Općina Blato izradila je Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine. Ista će biti upućena Općinskom vijeću na usvajanje tijekom ovog mjeseca. Svi građani mogu svoje prijedloge i primjedbe poslati na adresu : opcina@blato.hr.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Blato s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine. Mladi u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Blato u dobi od 15 do 29 godina.
Savjet mladih će imati sedam članova, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koji se bave mladima, učenička vijeća , te ostale organizacije mladih sa sjedištem na području Općine Blato. Članovi Savjeta mladih biraju se na period od dvije godine.

M.C. (Dubrovački vjesnik)

Pošalji dalje: