Veleposlanik NR Kine u Korčuli

 Veleposlanik NR Kine u Korčuli


KORČULA -Na poziv gradonačelnika Korčule Mirka Duhovića danas poslijepodne u Korčulu je doputovao veleposlanik NR Kine gospodin WU ZHENGLONG Koji će u Korčuli boraviti slijedeća tri dana i tako sudjelovati u prigodnom programu rekonstrukcije povijesne bitke između Genove i Venecije 1298. godine u kojoj je tada bio zarobljen i Marko Polo braneći tada svoju Venecijansku Korčulu i u zarobljeništvu napisao knjigu o čudesima s Dalekog istoka Kine i Japana gdje je Marko Polo boravio 17 godina kod kinenskog cara Kublaj Kana bio vrlo cijenjen, a na povratku u Europu donio puno nepoznatih predmeta iz tih krajeva. Pred kraj dana veleposlanik Kine je u vrtlu ispred kuće Marka Pola u Korčuli posadio stablo masline kao simbol mira i prijateljstva između Hrvatske i Kine a zahvaljujući i najpoznatijem pretku Korčule Marku Polu. Tom prigodom je rekao da je Marko Polo i danas priznata povijesna ličnost u Kini a ova će maslina rasti i davati plodove kao i Markova zasluga unazad 707 godina pa sve do danas na popularizaciji Kine.


Uz pratnju gradonačelnika Korčule i predsjednika Međunarodnog centra “Marko Polo” gospodina Vladimira Depola veleposlanik NR Kine je posjetio i rodnu kuću Marka Pola gdje se je upoznao s velikim naporima gradske vlasti da se kuća otkupi za 500 tisuća eura od privatnog vlasništva i sada je otvorena za turiste ali tek u početnoj fazi, a u skoro će se rekonstruirati i dobiti novi sadržaj kao Muzej Marka Pola za što je veleposlanik rekao da će se i s Kinenske strane financijski pomoći na rekonstrukciji i uređenju kuće i muzeja ali i svih značajnijih djelatnosti posvećenih Marku Polu koji je prvi kao moreplovac i istraživač pokazao cijelome svijetu što je Kina.


Nakon obilaska kuće Marka Pola u gradskoj vijećnici u Korčuli održano je večeras predavanje pod nazivom “KINA KAO ZEMLJA KOJU NE POZNAJETE” u kojemu je veleposlanik NR KINE gospodin WU ZHENGLONG iznio puno podataka u Kini rekavši da se Kinezi ponose poviješću njihove civilizacije stare preko 5 tisuća godina. U novije vrijeme demokratska shvaćanja svrstavaju Kinu među vodeće zemlje svijeta zahvaljujući prihvaćenoj teoriji tumačenja Ne poželi nikome ono što ne želiš sebi, rekao je veleposlanik uz nagradu aplauzom nazočnih Korčulana i turista.


Od 1949 godine predvođena Komunističkom partijom koja je predvodila narod stvorena je nova era Kine a osnivanjem Narodne republike Kine ova zemlja postiže velike uspjehe priznate u svijetu uz mobiliziranje svih vlastitih snaga od kulture, gospodarstva i turizma koji su i glavna vodilja ove zemlje kazao je veleposlanik Kine. Nekoliko stotina milijuna seljaka iz tradicionalnih sela otišlo je u gradove najveće one uz obalno područje dok se nekoliko desetaka milijuna mladih intelektualaca koristi u punoj mjeri, a na površini od 9,6 milijuna kvadratnih kilometara odvija se najveća industrijalizacija u povijesti čovječanstva.


Dok su gradovi uglavnom najmodernije uređeni veliki broj sela je još u zaostalosti razvoja i tu se poduzima puno aktivnosti na izjednačavanju sigurnosti života sela i grada a razvoj Kine doprinijet će cjelokupnom razvoju čovječanstva naglasio je veleposlanik NR Kine.


U vijećnici je potpisan i protokol od strane gradonačelnika Korčule i veleposlanika NR Kine i daljnjoj prijateljskoj suradnji uz nazočnost Andrije Karafilipovića glavnog tajnika Hrvatskog društva prijateljstava za koje je rekao da ih je u članstvu već 129 u našoj zemlji među njima i 11 kinenskih društava prijateljstva.


Nakon izlaska iz kuće Marka Pola veleposlanik je posjetio i crkvu sv. Petra i izrazio oduševljenje vidjevši izložbu Tonća Gattija pod nazivom Životni put Marka Pola..

Tekst i snimke: Nikola Perić

 Veleposlanik NR Kine u Korčuli


KORČULA -Na poziv gradonačelnika Korčule Mirka Duhovića danas poslijepodne u Korčulu je doputovao veleposlanik NR Kine gospodin WU ZHENGLONG Koji će u Korčuli boraviti slijedeća tri dana i tako sudjelovati u prigodnom programu rekonstrukcije povijesne bitke između Genove i Venecije 1298. godine u kojoj je tada bio zarobljen i Marko Polo braneći tada svoju Venecijansku Korčulu i u zarobljeništvu napisao knjigu o čudesima s Dalekog istoka Kine i Japana gdje je Marko Polo boravio 17 godina kod kinenskog cara Kublaj Kana bio vrlo cijenjen, a na povratku u Europu donio puno nepoznatih predmeta iz tih krajeva. Pred kraj dana veleposlanik Kine je u vrtlu ispred kuće Marka Pola u Korčuli posadio stablo masline kao simbol mira i prijateljstva između Hrvatske i Kine a zahvaljujući i najpoznatijem pretku Korčule Marku Polu. Tom prigodom je rekao da je Marko Polo i danas priznata povijesna ličnost u Kini a ova će maslina rasti i davati plodove kao i Markova zasluga unazad 707 godina pa sve do danas na popularizaciji Kine.


Uz pratnju gradonačelnika Korčule i predsjednika Međunarodnog centra “Marko Polo” gospodina Vladimira Depola veleposlanik NR Kine je posjetio i rodnu kuću Marka Pola gdje se je upoznao s velikim naporima gradske vlasti da se kuća otkupi za 500 tisuća eura od privatnog vlasništva i sada je otvorena za turiste ali tek u početnoj fazi, a u skoro će se rekonstruirati i dobiti novi sadržaj kao Muzej Marka Pola za što je veleposlanik rekao da će se i s Kinenske strane financijski pomoći na rekonstrukciji i uređenju kuće i muzeja ali i svih značajnijih djelatnosti posvećenih Marku Polu koji je prvi kao moreplovac i istraživač pokazao cijelome svijetu što je Kina.


Nakon obilaska kuće Marka Pola u gradskoj vijećnici u Korčuli održano je večeras predavanje pod nazivom “KINA KAO ZEMLJA KOJU NE POZNAJETE” u kojemu je veleposlanik NR KINE gospodin WU ZHENGLONG iznio puno podataka u Kini rekavši da se Kinezi ponose poviješću njihove civilizacije stare preko 5 tisuća godina. U novije vrijeme demokratska shvaćanja svrstavaju Kinu među vodeće zemlje svijeta zahvaljujući prihvaćenoj teoriji tumačenja Ne poželi nikome ono što ne želiš sebi, rekao je veleposlanik uz nagradu aplauzom nazočnih Korčulana i turista.


Od 1949 godine predvođena Komunističkom partijom koja je predvodila narod stvorena je nova era Kine a osnivanjem Narodne republike Kine ova zemlja postiže velike uspjehe priznate u svijetu uz mobiliziranje svih vlastitih snaga od kulture, gospodarstva i turizma koji su i glavna vodilja ove zemlje kazao je veleposlanik Kine. Nekoliko stotina milijuna seljaka iz tradicionalnih sela otišlo je u gradove najveće one uz obalno područje dok se nekoliko desetaka milijuna mladih intelektualaca koristi u punoj mjeri, a na površini od 9,6 milijuna kvadratnih kilometara odvija se najveća industrijalizacija u povijesti čovječanstva.


Dok su gradovi uglavnom najmodernije uređeni veliki broj sela je još u zaostalosti razvoja i tu se poduzima puno aktivnosti na izjednačavanju sigurnosti života sela i grada a razvoj Kine doprinijet će cjelokupnom razvoju čovječanstva naglasio je veleposlanik NR Kine.


U vijećnici je potpisan i protokol od strane gradonačelnika Korčule i veleposlanika NR Kine i daljnjoj prijateljskoj suradnji uz nazočnost Andrije Karafilipovića glavnog tajnika Hrvatskog društva prijateljstava za koje je rekao da ih je u članstvu već 129 u našoj zemlji među njima i 11 kinenskih društava prijateljstva.


Nakon izlaska iz kuće Marka Pola veleposlanik je posjetio i crkvu sv. Petra i izrazio oduševljenje vidjevši izložbu Tonća Gattija pod nazivom Životni put Marka Pola..

Tekst i snimke: Nikola Perić

Pošalji dalje: