HTP Korčula pred privatizacijom

HTP Korčula pred privatizacijom


KORČULA – U Korčuli je u istoimenom hotelu održana GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA HTP KORČULA na kojoj je prihvaćen izvještaj uprave društva o poslovanju za 2004. godinu, kao i NO i nalaza revizije.


Poslovni rezultati u 2004. godini su bili pozitivni čulo se od direktora JURE VLAŠIĆA, koji je u svom izvješću naglasio da je HTP KORČULA d.d. u svim objektima ostvarilo 241.569 noćenja, što je u odnosu na 2003. smanjenje za 7,2 posto jer je u toj godini ostvareno 260.409 noćenja. Dio opravdanja za manji broj noćenja je prema riječima direktora Vlašića vraćanja BADIJE bivšim vlasnicima franjevcima ali i dijelom politike cijena u hotelima.


Ipak u 2004. godini je zabilježen ukupni prihod u iznosu od 55.999.032,0 kuna što je povećanje za 1.401.252,05 kuna u odnosu na 2003. godinu.


Prosječna neto plaća po zaposlenom ostvarena je u iznosu od 3.204,16 kuna, dok je u 2003. godini iznosila 3.033,70 kn što je povećanje za 5,6 posto.


Direktorovo izvješće je iznijelo podatak da je ostvarena dobit u iznosu od 580.423,30 kn, dok je godinu prije ostvaren gubitak od 670.006,16 kn. Pred trenutkom privatizacije kapital Društva uključivo i raspoložive revalorizacijske rezerve kao i dobit u 2004. godini ukupno iznosi 145.656.343,04 kn što je povećanje u odnosu na 2003. za 882.223,30 kn.


2004. godina je bila najlošija do sada u investicijskim ulaganjima gdje je uloženo samo 1.860.000,00 kn, po riječima direktora investicije su potpuno zaustavljene u iščekivanju privatizacije gdje najviše novca i traže hoteli Liburna, Marko Polo, Park, Bon Repos i Korčula kao i reprezentativni vanpansionski objekti.


Prema riječima predsjednika Nadzornog odbora LOVRE BOTICE ovo je po prvi put otkad postoji d.d. (utemeljeno 8. srpnja 1995. godine) da je zabilježena dobit i prema njegovim riječima dobri poslovni rezultati mogu biti dobar pokazatelj da će se u privatizaciji naći ozbiljan partner koji će osim vlastitog poslovnog interesa voditi računa i o interesima lokalne zajednice i zaposlenika.


Istaknuta je dobra suradnja s ministarstvom turizma i Hrvatskim fondom za privatizaciju i s optimizmom su dioničari prihvatili razmišljanja da se očekuju bolji dani za korčulanski turizam, jer po njihovim razgovorima privatizacija mora donijeti novi investicijski ciklus uz obogaćenje ukupne turističke ponude Korčule i podizanja ukupne turističke destinacije.


Tekst: Nikola PERIĆ

HTP Korčula pred privatizacijom


KORČULA – U Korčuli je u istoimenom hotelu održana GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA HTP KORČULA na kojoj je prihvaćen izvještaj uprave društva o poslovanju za 2004. godinu, kao i NO i nalaza revizije.


Poslovni rezultati u 2004. godini su bili pozitivni čulo se od direktora JURE VLAŠIĆA, koji je u svom izvješću naglasio da je HTP KORČULA d.d. u svim objektima ostvarilo 241.569 noćenja, što je u odnosu na 2003. smanjenje za 7,2 posto jer je u toj godini ostvareno 260.409 noćenja. Dio opravdanja za manji broj noćenja je prema riječima direktora Vlašića vraćanja BADIJE bivšim vlasnicima franjevcima ali i dijelom politike cijena u hotelima.


Ipak u 2004. godini je zabilježen ukupni prihod u iznosu od 55.999.032,0 kuna što je povećanje za 1.401.252,05 kuna u odnosu na 2003. godinu.


Prosječna neto plaća po zaposlenom ostvarena je u iznosu od 3.204,16 kuna, dok je u 2003. godini iznosila 3.033,70 kn što je povećanje za 5,6 posto.


Direktorovo izvješće je iznijelo podatak da je ostvarena dobit u iznosu od 580.423,30 kn, dok je godinu prije ostvaren gubitak od 670.006,16 kn. Pred trenutkom privatizacije kapital Društva uključivo i raspoložive revalorizacijske rezerve kao i dobit u 2004. godini ukupno iznosi 145.656.343,04 kn što je povećanje u odnosu na 2003. za 882.223,30 kn.


2004. godina je bila najlošija do sada u investicijskim ulaganjima gdje je uloženo samo 1.860.000,00 kn, po riječima direktora investicije su potpuno zaustavljene u iščekivanju privatizacije gdje najviše novca i traže hoteli Liburna, Marko Polo, Park, Bon Repos i Korčula kao i reprezentativni vanpansionski objekti.


Prema riječima predsjednika Nadzornog odbora LOVRE BOTICE ovo je po prvi put otkad postoji d.d. (utemeljeno 8. srpnja 1995. godine) da je zabilježena dobit i prema njegovim riječima dobri poslovni rezultati mogu biti dobar pokazatelj da će se u privatizaciji naći ozbiljan partner koji će osim vlastitog poslovnog interesa voditi računa i o interesima lokalne zajednice i zaposlenika.


Istaknuta je dobra suradnja s ministarstvom turizma i Hrvatskim fondom za privatizaciju i s optimizmom su dioničari prihvatili razmišljanja da se očekuju bolji dani za korčulanski turizam, jer po njihovim razgovorima privatizacija mora donijeti novi investicijski ciklus uz obogaćenje ukupne turističke ponude Korčule i podizanja ukupne turističke destinacije.


Tekst: Nikola PERIĆ

Pošalji dalje: