Ugostitelji izrazili nezadovoljstvo


Ugostitelji izrazili nezadovoljstvo


KORČULA – Danas je u ACI marini na poziv Gradskog odbora Korčula, Udruženja obrtnika Korčula-Lastovo održan sastanak obrtnika ugostitelja i turističkih djelatnika.


Na skupu koji su vodili Cvita Bokšić predsjednica Ceha ugostitelja GO i Tino Andrijić predsjednik GO Udruženja obrtnika razgovaralo se o Kongresu ugostitelja u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u Dubrovniku od 24. do 27. studenog i o problemima s kojima su se susretali obrtnici u protekloj turističkoj sezoni.


Troje korčulanskih ugostitelja sudjelovat će na gastro izložbi u sklopu kongresa (od 29 izlagača) dok će ih vjerojatno veći broj sudjelovati u samom radu kongresa što je prvi put da domaći ugostitelji sudjeluju na takvim kongresima.


Među problemima u protekloj turističkoj sezoni, obrtnici su ukazivali na probleme previsoke visine naknade za zakup javne površine i tražili su olakšice za domaće obrtnike koji rade cijelu godinu u odnosu na sezonce koji dolaze sa strane, na probleme oko (ne)odvoza smeća od strane Hobera iako ga plaćaju, nedostatak opskrbnog centra u Korčuli (bio je u Strećici), nezadovoljstvo radom policije koja ne surađuje, visoku spomeničku rentu, komunalnu naknadu koju Hotelsko ne plaća a oni moraju itd…


Odlučeno je kako će se ovakvi sastanci održavati svaki mjesec u suradnji sa vlastima i odgovornima, kako bi što više problema riješilo u “zimsko doba” i na vrijeme.


Tekst i grafika: T. Andrijić


Ugostitelji izrazili nezadovoljstvo


KORČULA – Danas je u ACI marini na poziv Gradskog odbora Korčula, Udruženja obrtnika Korčula-Lastovo održan sastanak obrtnika ugostitelja i turističkih djelatnika.


Na skupu koji su vodili Cvita Bokšić predsjednica Ceha ugostitelja GO i Tino Andrijić predsjednik GO Udruženja obrtnika razgovaralo se o Kongresu ugostitelja u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u Dubrovniku od 24. do 27. studenog i o problemima s kojima su se susretali obrtnici u protekloj turističkoj sezoni.


Troje korčulanskih ugostitelja sudjelovat će na gastro izložbi u sklopu kongresa (od 29 izlagača) dok će ih vjerojatno veći broj sudjelovati u samom radu kongresa što je prvi put da domaći ugostitelji sudjeluju na takvim kongresima.


Među problemima u protekloj turističkoj sezoni, obrtnici su ukazivali na probleme previsoke visine naknade za zakup javne površine i tražili su olakšice za domaće obrtnike koji rade cijelu godinu u odnosu na sezonce koji dolaze sa strane, na probleme oko (ne)odvoza smeća od strane Hobera iako ga plaćaju, nedostatak opskrbnog centra u Korčuli (bio je u Strećici), nezadovoljstvo radom policije koja ne surađuje, visoku spomeničku rentu, komunalnu naknadu koju Hotelsko ne plaća a oni moraju itd…


Odlučeno je kako će se ovakvi sastanci održavati svaki mjesec u suradnji sa vlastima i odgovornima, kako bi što više problema riješilo u “zimsko doba” i na vrijeme.


Tekst i grafika: T. Andrijić

Pošalji dalje: