Kapitalni projekti kandidirani za državni proračun

Kapitalni projekti kandidirani za državni proračun 2006


KORČULA – Gradsko je poglavarstvo za pomoć u financiranju  na adresu države kandidiralo tri kapitalna projekta. Ako se projekti prihvate u državni proračun za 2006 godinu država bi trebala osigurati sredstva za početak druge faze gradnje Srednje škole Korčula sa pripadajućom športskom dvoranom.


Grad je od Ministarstva prosvjete za početak zatražio 5 milijuna kuna. Inače, prva je faza gradnje škole u bivšoj vojarni, u istočnom gradskome predjelu Sveti Antun, koštala 14 milijuna kuna, a  sredstva za drugu fazu iznosila bi oko 25 milijuna kuna.


Za arhivski sabirni centar Grad je od Ministarstva kulture zatražio 5 milijuna kuna. Riječ je o ustroju  vrijednog povijesnog arhiva grada Korčule u palači Arneri, sada razbacanog na ranim lokacijama diljem Dalmacije, i formiranju sabirnog centralnog arhiva u staroj školi u mjestu Žrnovo. Za sanaciju kule Kanavelić Grad je od Ministarstva kulture također zatražio  pomoć u financiranju, u vrijednosti od 2,7 milijuna kuna. Za sanaciju te kule već je osigurana građevna dozvola a na javnome natječaju izabran izvođač radova. Iako je Grad već osigurao manja početna sredstva za  kompletnu sanaciju kule nedostaje mu 2,7 milijuna.


Tekst i snimak Ž. Petković

Kapitalni projekti kandidirani za državni proračun 2006


KORČULA – Gradsko je poglavarstvo za pomoć u financiranju  na adresu države kandidiralo tri kapitalna projekta. Ako se projekti prihvate u državni proračun za 2006 godinu država bi trebala osigurati sredstva za početak druge faze gradnje Srednje škole Korčula sa pripadajućom športskom dvoranom.


Grad je od Ministarstva prosvjete za početak zatražio 5 milijuna kuna. Inače, prva je faza gradnje škole u bivšoj vojarni, u istočnom gradskome predjelu Sveti Antun, koštala 14 milijuna kuna, a  sredstva za drugu fazu iznosila bi oko 25 milijuna kuna.


Za arhivski sabirni centar Grad je od Ministarstva kulture zatražio 5 milijuna kuna. Riječ je o ustroju  vrijednog povijesnog arhiva grada Korčule u palači Arneri, sada razbacanog na ranim lokacijama diljem Dalmacije, i formiranju sabirnog centralnog arhiva u staroj školi u mjestu Žrnovo. Za sanaciju kule Kanavelić Grad je od Ministarstva kulture također zatražio  pomoć u financiranju, u vrijednosti od 2,7 milijuna kuna. Za sanaciju te kule već je osigurana građevna dozvola a na javnome natječaju izabran izvođač radova. Iako je Grad već osigurao manja početna sredstva za  kompletnu sanaciju kule nedostaje mu 2,7 milijuna.


Tekst i snimak Ž. Petković

Pošalji dalje: