Tijardovićeva opera Marko Polo poklonjena KorčuliTijardovićeva opera Marko Polo poklonjena Korčuli

KORČULA
– Primjerak opere “Marko Polo“ Iva Tijardović koja se do sada čuvao u obitelji našeg poznatog kompozitora, nedavno je poklonjen Međunarodnom Centru Marko Polo u Korčuli.Uvezanu knjigu opere sa libretom darovao je Ivan Tijardović autorov sin, te ujedno prenio dio autorskih prava na ovaj centar, a u svrhu korištenja iste u gradu Korčuli prilikom obilježavanja manifestacija vezanih za Marka Pola. Ivo Tijardović, autor poznatih opereta Mala Floramy i Splitski akvarel, operu Marko Pola napisao je 1950. g., a prvi put je scenski izvedena 1956. g. u Zagrebu.Prolog i epilog opere odigravaju se u tamnici ?enove gdje je veliki svjetski putnik bio zatočen nakon velike Pomorske bitke kod Korčule 1298.g. u kojoj su se sukobile flote Venecije i ?enove. Opera ima tri čina, prvi se odigrava u Korčuli, drugi u Mlecima, a treći na dvoru mongolskog vladara Kublaj Kana.

Tekst i snimak : Nenad KosovićTijardovićeva opera Marko Polo poklonjena Korčuli

KORČULA
– Primjerak opere “Marko Polo“ Iva Tijardović koja se do sada čuvao u obitelji našeg poznatog kompozitora, nedavno je poklonjen Međunarodnom Centru Marko Polo u Korčuli.Uvezanu knjigu opere sa libretom darovao je Ivan Tijardović autorov sin, te ujedno prenio dio autorskih prava na ovaj centar, a u svrhu korištenja iste u gradu Korčuli prilikom obilježavanja manifestacija vezanih za Marka Pola. Ivo Tijardović, autor poznatih opereta Mala Floramy i Splitski akvarel, operu Marko Pola napisao je 1950. g., a prvi put je scenski izvedena 1956. g. u Zagrebu.Prolog i epilog opere odigravaju se u tamnici ?enove gdje je veliki svjetski putnik bio zatočen nakon velike Pomorske bitke kod Korčule 1298.g. u kojoj su se sukobile flote Venecije i ?enove. Opera ima tri čina, prvi se odigrava u Korčuli, drugi u Mlecima, a treći na dvoru mongolskog vladara Kublaj Kana.

Tekst i snimak : Nenad Kosović

Pošalji dalje: