Sv. Nikola u mrakuSv. Nikola u mraku

KORČULA
– Ulica “Put sv. Nikole”, prije niti 2 godine je preuređena. Osim što je asfaltirana, postavljeni su novi kandelabri (toliko spominjani) i nove drvene klupe kako bi se prolaznik mogao odmoriti i diviti najljepšem pogledu na Korčulu. Na žalost, zadnjih godina u vrijeme turističke sezone (isto sam već spominjao) postaje jedna od najgorih zbog povećanog prometa i parkiranih vozila, kada pješaci moraju “letit”. Ali o prometu drugom prilikom.Radi se o tome da je od obnove pa do danas, dio ulice od kuće Marović do kuće Pecotić u mraku. Iako je sve bilo u redu toliko desetljeća. Stara rasvjetna tijela sa drvenih stupova su isključena ali su ostala “ukrašavati” ulicu sve do danas, a nova na tom dijelu nisu postavljena.Prije 6 mjeseci sam tražio na Gradskom vijeću od poglavarstva rješavanje tog problema – ali uzalud, dok je HNS-ov vijećnik Robert Lučić isto tražio prije tri mjeseca. Za razliku od mene, on je od poglavarstva tražio pisani odgovor i dobio ga, doduše od K.T.D. Hober, te mi ga ljubazno ustupio.U dopisu kažu sljedeće: “Na pomenutoj lokaciji za postavljanje rasvjetnih stupova pojavio se tehnički problem jer se stupovi nisu mogli temeljiti, zato što predviđenom trasom prolazi gradska kanalizacija. Kako je uz rub kolnika izgrađen potporni zid u privatnom vlasništvu nije bilo moguće rasvjetne stupove postaviti na javnoj površini. Obzirom da u vrijeme izvođenja radova nije postignut dogovor sa privatnim vlasnicima navedena dionica je preskočena, a rasvjetni stupovi su ugrađeni na drugim lokacijama. U međuvremenu smo pronašli zadovoljavajuće rješenje za postavljanje stupova, te ćemo iste postaviti čim bude izvršena nabava istih”Izgleda problem je u privatnom vlasništvu. A meni ipak izgleda da je problem u ne funkcioniranju sustava, od glave pa do repa.Pošto u Korčuli trebaju proći godine za postavljanje 3 (tri) rasvjetna stupa na dijelu koji je bio desetljećima rasvjetljen i koji je u smislu prometa veoma opasan, prolaznici s pravom kažu “otkad smo izašli iz mraka – odi se više ništa ne vidi!”.

Tekst i snimak : T. AndrijićSv. Nikola u mraku

KORČULA
– Ulica “Put sv. Nikole”, prije niti 2 godine je preuređena. Osim što je asfaltirana, postavljeni su novi kandelabri (toliko spominjani) i nove drvene klupe kako bi se prolaznik mogao odmoriti i diviti najljepšem pogledu na Korčulu. Na žalost, zadnjih godina u vrijeme turističke sezone (isto sam već spominjao) postaje jedna od najgorih zbog povećanog prometa i parkiranih vozila, kada pješaci moraju “letit”. Ali o prometu drugom prilikom.Radi se o tome da je od obnove pa do danas, dio ulice od kuće Marović do kuće Pecotić u mraku. Iako je sve bilo u redu toliko desetljeća. Stara rasvjetna tijela sa drvenih stupova su isključena ali su ostala “ukrašavati” ulicu sve do danas, a nova na tom dijelu nisu postavljena.Prije 6 mjeseci sam tražio na Gradskom vijeću od poglavarstva rješavanje tog problema – ali uzalud, dok je HNS-ov vijećnik Robert Lučić isto tražio prije tri mjeseca. Za razliku od mene, on je od poglavarstva tražio pisani odgovor i dobio ga, doduše od K.T.D. Hober, te mi ga ljubazno ustupio.U dopisu kažu sljedeće: “Na pomenutoj lokaciji za postavljanje rasvjetnih stupova pojavio se tehnički problem jer se stupovi nisu mogli temeljiti, zato što predviđenom trasom prolazi gradska kanalizacija. Kako je uz rub kolnika izgrađen potporni zid u privatnom vlasništvu nije bilo moguće rasvjetne stupove postaviti na javnoj površini. Obzirom da u vrijeme izvođenja radova nije postignut dogovor sa privatnim vlasnicima navedena dionica je preskočena, a rasvjetni stupovi su ugrađeni na drugim lokacijama. U međuvremenu smo pronašli zadovoljavajuće rješenje za postavljanje stupova, te ćemo iste postaviti čim bude izvršena nabava istih”Izgleda problem je u privatnom vlasništvu. A meni ipak izgleda da je problem u ne funkcioniranju sustava, od glave pa do repa.Pošto u Korčuli trebaju proći godine za postavljanje 3 (tri) rasvjetna stupa na dijelu koji je bio desetljećima rasvjetljen i koji je u smislu prometa veoma opasan, prolaznici s pravom kažu “otkad smo izašli iz mraka – odi se više ništa ne vidi!”.

Tekst i snimak : T. Andrijić

Pošalji dalje: