Brodići s porukama Svetom Nikoli i očevima-pomorci

Brodići s porukama Svetom Nikoli i očevima-pomorcima

RAČIŠĆE
– U Račišću, mjestu bogate pomorske tradicije u kojem nema doma bez pomorca Sveti Nikola jedan je od najvažniji svetaca. Zaštitnik pomoraca i putnika u ovom se mjestu slavio uvijek na poseban način, pa je tako bilo i ove godine. U nedjelju je tim povodom u crkvi sv.Nikole održana priredba djece Dječjeg vrtića i učenika područne škole iz Račišća , a račiški mališani ove su se na poseban način povezali sa svojim očevima i rođacima koji plove na dalekim morima.

Za ovogodišnji su blagdan naime, napravili su dvadesetak brodića od ekološkim materijala te ih uz pomoć svojih učiteljica Franice Botice, Cvite Unković i Luči Farac pustili valovima i “kurentima” da otplove iz račiške uvale u plave beskraje. Svaki je brodić ponio na sebi “teret” sa ispisanom porukom i molbom Svetom Nikoli, da zaštiti njihove očeve pomorce i da im uruči želje za mirnim morem i skorim povratkom u Račišće. Djeca su se tako svjesno odrekla i žrtvovala svoje drage radove i igračke za zdravlje svojih očeva i mnogobrojnih drugih pomoraca.

Tekst i snimka: Nenad Kosović

Brodići s porukama Svetom Nikoli i očevima-pomorcima

RAČIŠĆE
– U Račišću, mjestu bogate pomorske tradicije u kojem nema doma bez pomorca Sveti Nikola jedan je od najvažniji svetaca. Zaštitnik pomoraca i putnika u ovom se mjestu slavio uvijek na poseban način, pa je tako bilo i ove godine. U nedjelju je tim povodom u crkvi sv.Nikole održana priredba djece Dječjeg vrtića i učenika područne škole iz Račišća , a račiški mališani ove su se na poseban način povezali sa svojim očevima i rođacima koji plove na dalekim morima.

Za ovogodišnji su blagdan naime, napravili su dvadesetak brodića od ekološkim materijala te ih uz pomoć svojih učiteljica Franice Botice, Cvite Unković i Luči Farac pustili valovima i “kurentima” da otplove iz račiške uvale u plave beskraje. Svaki je brodić ponio na sebi “teret” sa ispisanom porukom i molbom Svetom Nikoli, da zaštiti njihove očeve pomorce i da im uruči želje za mirnim morem i skorim povratkom u Račišće. Djeca su se tako svjesno odrekla i žrtvovala svoje drage radove i igračke za zdravlje svojih očeva i mnogobrojnih drugih pomoraca.

Tekst i snimka: Nenad Kosović

Pošalji dalje: