Grad nije odgovoran što je športska dvorana ispala


Grad nije odgovoran što je športska dvorana ispala iz županijskoga proračuna

KORČULA
– Gradsko poglavarstvo i Grad Korčula ničim nisu doprinijeli smanjenju već osiguranih 470 tisuća kuna iz županijskoga proračuna za financiranje projektne dokumentacije gradnje športske dvorane u Korčuli – kazao je gradonačelnik Mirko Duhović, odgovarajući na “netočne javne istupe županijskih čelnika” koji su javnosti dali krive informacije o tome ,zašto je Korčula ispala iz županijskog proračuna za financiranje ovoga projekta.

Skidanje 240 tisuća kuna za izradu Izvedbenog projekta športske dvorane ukazuje na činjenicu da sadašnja županijska vlast izbacuje Korčulu iz svoga proračuna i smanjuje financijsku potporu ovome projektu – kazao je gradonačelnik Duhović, izuzimajući bilo kakvu navodnu odgovornost Grada za novonastalo stanje. Grad Korčula, dodao je gradonačelnik, nije imao nikakvu obvezu oko izrade projektne dokumentacije i nema nikakve odgovornosti zašto ona nije do sada napravljena i zašto je njeno financiranje ispalo iz županijskoga proračuna.

Jedina obveza Grada oko projekta gradnje športske dvorane je osigurati zemljište na kojem će se graditi dvorana. No, ta radnja ni u čemu nije povezana sa projektima koje je trebala financirati županija, a sada je od njih odustala – kaže gradonačelnik Duhović i dodaje.

Grad je glede rješavanja imovinsko-pravnih pitanja do sada napravio parcelizaciju zemljišta. Parcela je katastarski formirana, riječ je o 5106 metara četvornih, od čega je 2179 metara četvornih vlasništvo troje vlasnika. Grad sada razgovara sa vlasnicima o otkupu toga zemljišta i kada se strane usuglase biti će riješeno zemljište za gradnju dvorane – kaže gradonačelnik Duhović ističući da to niti malo nije povezano sa Izvedbenim projektom čije je financiranje županija nedavno povukla, prebacujući lopticu odgovornosti na Grad.

Tekst: Ž. Petković


Grad nije odgovoran što je športska dvorana ispala iz županijskoga proračuna

KORČULA
– Gradsko poglavarstvo i Grad Korčula ničim nisu doprinijeli smanjenju već osiguranih 470 tisuća kuna iz županijskoga proračuna za financiranje projektne dokumentacije gradnje športske dvorane u Korčuli – kazao je gradonačelnik Mirko Duhović, odgovarajući na “netočne javne istupe županijskih čelnika” koji su javnosti dali krive informacije o tome ,zašto je Korčula ispala iz županijskog proračuna za financiranje ovoga projekta.

Skidanje 240 tisuća kuna za izradu Izvedbenog projekta športske dvorane ukazuje na činjenicu da sadašnja županijska vlast izbacuje Korčulu iz svoga proračuna i smanjuje financijsku potporu ovome projektu – kazao je gradonačelnik Duhović, izuzimajući bilo kakvu navodnu odgovornost Grada za novonastalo stanje. Grad Korčula, dodao je gradonačelnik, nije imao nikakvu obvezu oko izrade projektne dokumentacije i nema nikakve odgovornosti zašto ona nije do sada napravljena i zašto je njeno financiranje ispalo iz županijskoga proračuna.

Jedina obveza Grada oko projekta gradnje športske dvorane je osigurati zemljište na kojem će se graditi dvorana. No, ta radnja ni u čemu nije povezana sa projektima koje je trebala financirati županija, a sada je od njih odustala – kaže gradonačelnik Duhović i dodaje.

Grad je glede rješavanja imovinsko-pravnih pitanja do sada napravio parcelizaciju zemljišta. Parcela je katastarski formirana, riječ je o 5106 metara četvornih, od čega je 2179 metara četvornih vlasništvo troje vlasnika. Grad sada razgovara sa vlasnicima o otkupu toga zemljišta i kada se strane usuglase biti će riješeno zemljište za gradnju dvorane – kaže gradonačelnik Duhović ističući da to niti malo nije povezano sa Izvedbenim projektom čije je financiranje županija nedavno povukla, prebacujući lopticu odgovornosti na Grad.

Tekst: Ž. Petković

Pošalji dalje: