Uređuje se hotel Marko Polo


Uređuje se hotel Marko Polo

KORČULA –
U Korčulanski hotel “Marko Polo” uselili su građevinari koji su putem natječaja dobili mogućnost radova na obnovi ovog poznatog hotela. To su tvrtke iz Splita ST- OPREMA te specijalizirana tvrtka za klima opremu KGS kao i Dubrovačka LUMISS d.o.o. za telefoniju.

Rekonstrukcija je bila neophodna, kaže Jure Vlašić direktor HTP “Korčula” jer hotel od 12. lipnja 1972., kada je počeo s radom, nije doživio značajnije preinake.

Prema riječima direktora, ovaj će hotel nakon rekonstrukcije biti prvi hotel na otoku Korčuli koji će imati četiri zvjezdice i moći udovoljavati zahtjevima suvremene turističke potražnje. Zbog nadolazeće ovogodišnje turističke sezone koja započinje početkom mjeseca travnja ove godine hotel će se uređivati kroz dva investicijska ciklusa. U prvome uz ulaganje od oko 15 milijuna kuna obnoviti će se sobe. Drugi će investicijski ciklus uslijediti nakon turističke sezone 2006. godine, kada će hotel dobiti unutarnji i vanjski bazen, fitness i wellness centar, te niz drugih sadržaja koji će mu omogućiti cjelogodišnje poslovanje, govori direktor Vlašić, a svojom lokacijom i imenom pomoći će i boljem poslovanju ostalih hotela u HTP “Korčula”, u čijem su vlasništvu hoteli: “Liburna”, “Korčula”, “Park”, i hotelsko-apartmansko naselje “Bon Repos”, kao i autokamp “Kalac”, dva restorana (“Kanavelića dvori” i “Planjak”), bistro-pizzeriju “Bistre”, bistro “Gradski podrum” i niz popratnih objekata na čijim kapacitetima temelji svoje poslovanje.

U pretežitom je (79,29 posto) vlasništvu države – Državne agencije za sanaciju banaka i Hrvatskog fonda za privatizaciju. U Korčulanskim temama je prodaja HTP “Korčula”, Vlašić kaže kako je na Upravnom odboru HFP-a donesen zaključak da se s privatizacijom HTP-a Korčula ide po principu javno-privatnog partnerstva, slično kao na Hvaru, cijeneći da će se na taj način najbolje sačuvati interesi zaposlenika, Grada Korčule i lokalnog stanovništva, odakle se i regrutiraju zaposlenici u ugostiteljsko – turističkim djelatnostima.

Za kupnju HTP-a bit će raspisan natječaj, a naš je cilj izbor partnera koji će pružiti garancije za uspješni razvoj, a ne samo visoku cijenu kupnje u startu. Veliki broj Korčulana vjeruje da je turizam jedina prava perspektiva Korčule. Stoga se treba dobro pripremiti za vremena koja su pred nama – zaključuje Jure Vlašić.

Tekst: Niko Perić 


Uređuje se hotel Marko Polo

KORČULA –
U Korčulanski hotel “Marko Polo” uselili su građevinari koji su putem natječaja dobili mogućnost radova na obnovi ovog poznatog hotela. To su tvrtke iz Splita ST- OPREMA te specijalizirana tvrtka za klima opremu KGS kao i Dubrovačka LUMISS d.o.o. za telefoniju.

Rekonstrukcija je bila neophodna, kaže Jure Vlašić direktor HTP “Korčula” jer hotel od 12. lipnja 1972., kada je počeo s radom, nije doživio značajnije preinake.

Prema riječima direktora, ovaj će hotel nakon rekonstrukcije biti prvi hotel na otoku Korčuli koji će imati četiri zvjezdice i moći udovoljavati zahtjevima suvremene turističke potražnje. Zbog nadolazeće ovogodišnje turističke sezone koja započinje početkom mjeseca travnja ove godine hotel će se uređivati kroz dva investicijska ciklusa. U prvome uz ulaganje od oko 15 milijuna kuna obnoviti će se sobe. Drugi će investicijski ciklus uslijediti nakon turističke sezone 2006. godine, kada će hotel dobiti unutarnji i vanjski bazen, fitness i wellness centar, te niz drugih sadržaja koji će mu omogućiti cjelogodišnje poslovanje, govori direktor Vlašić, a svojom lokacijom i imenom pomoći će i boljem poslovanju ostalih hotela u HTP “Korčula”, u čijem su vlasništvu hoteli: “Liburna”, “Korčula”, “Park”, i hotelsko-apartmansko naselje “Bon Repos”, kao i autokamp “Kalac”, dva restorana (“Kanavelića dvori” i “Planjak”), bistro-pizzeriju “Bistre”, bistro “Gradski podrum” i niz popratnih objekata na čijim kapacitetima temelji svoje poslovanje.

U pretežitom je (79,29 posto) vlasništvu države – Državne agencije za sanaciju banaka i Hrvatskog fonda za privatizaciju. U Korčulanskim temama je prodaja HTP “Korčula”, Vlašić kaže kako je na Upravnom odboru HFP-a donesen zaključak da se s privatizacijom HTP-a Korčula ide po principu javno-privatnog partnerstva, slično kao na Hvaru, cijeneći da će se na taj način najbolje sačuvati interesi zaposlenika, Grada Korčule i lokalnog stanovništva, odakle se i regrutiraju zaposlenici u ugostiteljsko – turističkim djelatnostima.

Za kupnju HTP-a bit će raspisan natječaj, a naš je cilj izbor partnera koji će pružiti garancije za uspješni razvoj, a ne samo visoku cijenu kupnje u startu. Veliki broj Korčulana vjeruje da je turizam jedina prava perspektiva Korčule. Stoga se treba dobro pripremiti za vremena koja su pred nama – zaključuje Jure Vlašić.

Tekst: Niko Perić 

Pošalji dalje: